Autorenseite

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

12.
Lichenes,
quos elaboravit

Dr. J. Müller (Müll. Arg.)


1. Leptogium Menziesii Montg. Chili 223 (ster.); bei der Drehkuppel und bei der Sternwarte: Will Nr. 19.

2. Cladonia rangiferina Hoffm. Flor. Germ. p. 114 (ster.); sehr häufig auf trockenem steinigem Boden. – Will Nr. 14.

3. Cladonia furcata Hoffm. v. subpungens Müll. Arg. in Flora 1886 Lichenolog. Beitr. No. 989 ; 2-3-pollicaris; podetia modice fastigiatim ramosa, recta et erecta, sparsius aut densius foliolosa, summitates subuliformes et castaneo-fuscae. – Habitus ut in var. subulata Flk., sed foliolosa et saltem superne castanea et superficies grosse corticato-granulosa. – Inter Cl. rangiferinam et Cl. bellidifloram immixta: Hochplateau am Fuße des Brockens.

4. Cladonia pyxidata Fries Lichenogr. europ. p. 216 (Cl. neglecta Flk. Clad. p. 49); an der Landzunge zwischen Dactylis: Will Nr. 12 pr. min. parte immixta cum Psoromate hypnorum v. deaurato.

5. Cladonia bellidiflora f. ventricosa Flörke Clad. p. 97; parce fertilis: Hochplateau am Fuße des Brockens.

6. Cladonia cornucopioides v. pleurota Nyl. Syn. p. 221 (subster.); am Köppenberg: Will Nr. 15.

7. Stereocaulon magellanicum Th. Fries Monogr. Stereoc. p. 55 ( St. alpino β botryoso Laur. et Schaer. Enum. nimis affine); Hochplateau am Fuße des Vexirberges: Will Nr. 16 ( ster.).

8. Neuropogon melaxanthus (Ach.) Nyl. Syn. p. 272; in dichten Rasen auf Felsen, sehr gemein: Will Nr. 6 pr. p. – Neuropogon melaxanthus β sorediifer Crombie in Journ. of the Linn. Soc. vol. XV. p. 182. – Mit der Normalform: Will Nr. 6 pr. p.

9. Sticta endochrysea Del. Stict. p. 43; in Menge am südlichen Fuße des Vexirberges: Will Nr. 8 pr. p.

10. Sticta Freycinetii Del. Stict. p. 124; häufig am südlichen Fuße des Vexirberges auf steinigem nur wenig grasigem Boden; Will Nr. 8 pr. p. (mixt. c. St. endochrysea).

11. Psoroma hypnorum β deauratum Nyl. Scand. p. 121; Landzunge: Will Nr. 12.

12. Amphiloma elegans β granulosum; Parmelia elegans β granulosa Schaer. Enum. p. 52; auf Felsen an der Landzunge: Will.

13. Amphiloma millegranum Müll. Arg. L. B. No. 990, thallus fulvus v. dein vitellino-fulvus, demum fere totus granulis irregularibus laevibus fere corallinis obtectus aut formatus; radii marginales brevissimi, apice valde applanati et minute albo-ciliolati; apothecia adpressa v. innato-sessilia, 1–1⅓ mm lata, plana v. subplana, nuda, margine tenuiter prominente et valide granuligero cum thallo concolore cincta, discus margine leviter obscurior; sporae in ascis 8-nae, globoso-ellipsoideae, 11–14 μ longae et 8–11 μ latae. – Proxime accedit ad A. granulosum Müll. Arg., sed magis aurantiaco-fulvum, tenuius et copiosius granuligerum et laciniae ultimae apice adpresso-adplanatae (subinde obsoletae) et ciliolatae sunt. – Auf primitivem Gestein bei der Landzunge: Dr. Will.

14. Amphiloma dimorphum Müll. Arg. Lichenol. Beitr. Nr. 991; thallus aurantiaco-fulvus, fere undique crebre coralloideo-glebosus et feracissimus, laevis, ad peripheriam in lacinulas breves applanatas albido-ciliolatas abiens, haud granuligerus; apothecia 1–1½ mm lata, adpressa, saepe conferta et thallum fere obtegentia, plana v. demum convexa, margo integer et laevis, cum thallo concolor, demum obsoletus, discus margine paullo obscurior; sporae in ascis 8-nae, 13–16 μ longae, 5–7 μ latae, fusiformi-ellipsoideae. – Color thalli ut in A. elegante Körb., apothecia ut in A. murorum Körb. Thallus fere undique e lacinulis densis coralloideis ramulosis brevibus apice fertilibus formatus, ad peripheriam autem arcte adplanatus est ut in A. millegrano et A. deplanato Müll. Arg. A. simili A. elegante v. granuloso dein lacinulis apice applanatis nec turgido-convexis statim recognoscendum est. – Die Felsen an der Landzunge weit überziehend: Will Nr. 20.

15. Sporastatia Morio β coracina Th. Fries Arct. p. 224; am Vexirberg.

16. Pertusaria (s. Ochrolechia) antarctica Müll. Arg. L. B. No. 992; thallus albidus, e continuo et laevi mox rimoso-areolatus; areolae planae, contiguae, demum obsolete gibboso-inaequales et subrimulosae; apothecia primum depresso-hemisphaerica, crassissime obtuse marginata, demum sessilia, evoluta 3–4½ mm lata, margo prominens, crebre radiatim plicatulus, demum undulatus; discus concolor; lamina superne fuscescens, caeterum hyalina; sporae in ascis 4–8-nae, ellipsoideae, 55–65 μ longae et 27–33 μ latae, leptodermiae. – A proxima P. parella, sc. Lecanora parella Ach., in eo differt, quod thalli areolae supra planae et apothecia duplo majora. – Auf Felsen am Vexirberg: Dr. Will et Schrader, und in der Magalhaenstraße am Port William Stanley: W. Lechler Nr. 53.

17. Pertusaria lactea Nyl. in Lamy Catal. p. 90; Südostseite des Vexirberges, mehrfach aber bloß steril gesammelt.

18. Heterothecium Willianum Müll. Arg. Lich. Beitr. Nr. 993; thallus albus v. albidus, instratus, tenuiter tartareo-granularis, granula confluentia aut thallum varie subgranularem formantia, e substrato summopere varia; apothecia tota intense cinnamomeo-ferruginea, 1–2 mm lata, sessilia, crasse marginata, primum leviter urceolaria, demum subplana; margo minute verruculoso-exasperatus, caeterum integer, cum disco demum asperulo concolor; epithecium fusco-ferrugineum, lamina caeterum cum hypothecio hyalina; paraphyses capillares, facile liberae; asci angusti, superne paehydermei, 1-spori; sporae subhyalinae, 40–62 μ longae, circ. 25–27 μ latae, valde parenchymatosae, transversim circ. 15–18 septatae, loculi multilocellati. – Species insignis, affinis H. Mariae s. Brigantiaeae Mariae Trev. Brigant. in Linnaea v. 28. p. 285 et H. leucoxantho Mass. Esam. p. 17. – Wurzeln und abgestorbene Grashalme überwuchernd am Meerufer bei der Station: Dr. Will Nr. 18.

19. Lecidea (s. Lecidella) tenebrosula Müll. Arg. L. B. No. 994; thallus cinereo – v. plumbeo – nigricans, opacus, diffracto-areolatus; areolae angulosae, planae; apothecia 0,3–0,4/10 mm lata, innata, in areolis solitaria, semper plana, vix demum apice leviter emergentia, non distincte marginata, nigra et opaca, nuda, intus obscurata; epithecium atro-viride aut fere atro-caeruleum; lamina et hypothecium hyalina; paraphyses separabiles; asci sublineari-cylindrici, 8-spori; sporae subuniseriales, ellipsoideae aut ovoideae, 10–13 μ longae, 5½–6 μ latae. – Prope L. subtenebrosam, L. umbricolorem et L. obumbratam Nyl. locanda est, a quibus omnibus jam colore epithecii recedit. – An Felsen am Vexirberg: Dr. Will.

20. Lecidea (s. Lecidella) protrudens Müll. Arg. L. B. No. 995; thallus albidus, tenuis, minute rimuloso-areolatus; areolae angulosae, subplanae; hypothallus plumbeo-obscurus; apothecia in areolis solitaria, vulgo centralia, novella e centro hemisphaerico-protrudentia et tum quasi thallino-obvallata, dein plana, semper immersa, evoluta 0,3–0,4/10 mm attingentia, subimmarginata et a thallo circumscissa, tota nigra; epithecium virens; lamina hyalina; hypothecium hyalinum v. paullo obscuratum; sporae in ascis 8-nae, 11-13 μ longae, 6-7 μ latae, ellipsoideae. – Prope L. disjungendam Crombie Revis. of the Kerg. Lich. p. IV locanda est. – Am Vexirberg, aber höchst sparsam angetroffen: Dr. Will.

21. Lecidea Dicksonii Ach. Meth. p. 55; Thal des südwestlichen Gletschers.

22. Lecidea (s. Eulecidea) austro-georgica Müll. Arg. L. B. No. 996; thallus cinereo-albidus, in hypothallo plumbeo-nigricante effusus, tenuiter rimuloso-areolatus, tenuis; apothecia evoluta 5-9––-10 mm lata, crassiuscula, adpresso-sessilia, primum crasse involuto-marginata et urceolari-concava, demum minus concava, tota nigra; discus opacus, margo paullo nitidulus; epithecium nigro-viride; lamina hyalina; epithecium fuscescens aut fuscum; paraphyses subseparabiles; sporae in ascis 8-nae, subbiseriales, 9-11 μ longae et 4½-5½ μ latae, ellipsoideae, utrinque rotundato-obtusae. – Prima fronte L. vorticosam Flk. fere simulat, sed thallus et apothecia differunt. Apothecia longe magis emersa et crassius marginata sunt quam in L. confluente Ach. – An Felsen.

23. Buellia stellulata Mudd Man. p. 216; auf Felsen am Vexirberg.

24. Buellia subconcava Müll. Arg. L.B. No. 997; thallus subtenuis, fuscidulo-cinereus v. fuscidulo-glaucus, crebre diffracto-areolatus; areolae planae, angulosae, gibboso-inaequales; apothecia copiosa, nigra, ½ mm lata, inter areolas innato-sessilia, demum distinctius emergentia, concava, prominenter et tenuiter marginata, nuda, opaca; margo demum subundulatus; epithecium fuscum; lamina hyalina; hypothecium superne late pallidum, inferne crassum et fuscum; asci 8-spori; sporae 12-17 μ longae, 6-9 μ latae, ellipsoideae, vulgo utrinque late rotundato-obtusae, medio leviter constrictae. – Valde affinis nostrae B. concavae brasiliensi, sed thalli areolae majores, haud laeves, non albidae, apotheciorum discus magis concavus, hypothecium inferne longe crassius fuscum et sporae ambitu latiores. – Auf der Insel östlich der Landzunge.

25. Buellia austro-georgica Müll. Arg. L. B. No. 998; thalli areolae in hypothallo nigro demum grisello sparsae, planae, angulosae, plicatulae, viridi-citrinae, circiter ½ mm latae; apothecia inter areolas sita iisque paullo minora, angulosa, immersa, plana, tenuiter et prominenter nigro – v. demum cinerascenti – marginata, nigra, opaca; epithecium fusco-nigrum v. subviolaceo-nigrescens; lamina hyalina; hypothecium pallide fuscum, haud crassum; sporae in ascis glomeratae, 2-loculares, olivaceo-nigricantes, 12-14 μ longae, 7 μ latae, medio subconstrictae; loculi vix inaequales. – Similis Buelliae effiguratae Anzi aut Rhizocarpi geographici varietati atrovirenti, sed thallus pallidior, areolae planae et sporae parvae, aliter constructae, halone distincto carentes. – Vexirberg: Will.

26. Rhizocarpon geographicum α contiguum Mass. Ric. p. 100; Vexirberg: Will. – Rhizocarpon geographicum v. atroviride Müll. Arg. L.B. No. 999; thalli areolae discretae et insulatim confertae, parvae et planae, flavo-virides, laevigatae; apothecia inter areolas in hypothallo copioso aterrimo conferta, subcontigua et subangulosa, immersa, concava. – Sporae cum specie conveniunt. – Praeter areolas planas et apothecia immersa omnino nigra omnia sunt ut in Rh. geographici v. atrovirente. Tota obscurius colorata est quam Rh. geographicum α contiguum. – Mit der vorigen Varietät.


 << zurück weiter >>