Fritz Reuter
Läuschen un Rimels, Neue Folge
Fritz Reuter

 << zurück weiter >> 

68. Up wat?

»Fik«, seggt de Ollsch, »dat is vörbi.
Du lettst nahgrad de Treckeri!
Ick heww den ganzen Rummel satt,
Taum Frigen, Dirn, dor hürt ok wat,
Un du hest nicks, un heit hett nicks,
Ut de Geschicht dor ward kein Büx,
Du kannst noch gaud en annern krigen.
Hei is en wohren Snurrer jo!
Up wat denn wull'n ji jug woll frigen?«
»Up Pingsten, Mutting, dacht' wi so.«


 << zurück weiter >>