Homer
Odyssee, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ Sechster Gesang
Ὣς ὁ μὲν ἔνϑα καϑεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς Also schlummerte dort der herrliche Dulder Odysseus,
ὕπνῳ καὶ καμάτῳ ἀρημένος· αὐτὰρ Ἀϑήνη Überwältigt von Schlaf und Arbeit. Aber Athene
βῆ ῥ' ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε· Ging hinein in das Land zur Stadt der phäakischen Männer.
οἳ πρὶν μέν ποτ' ἔναιον ἐν εὐρυχόρῳ Ὑπερείῃ, Diese wohnten vordem in Hypereiens Gefilde,
ἀγχοῦ Κυκλώπων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων, 5 Nahe bei den Kyklopen, den übermütigen Männern,
οἵ σφεας σινέσκοντο, βίηφι δὲ φέρτεροι ἦσαν. Welche sie immer beraubten, und mächtiger waren und stärker.
ἔνϑεν ἀναστήσας ἄγε Ναυσίϑοος ϑεοειδής, Aber sie führte von dannen Nausithoos, ähnlich den Göttern,
εἷσεν δὲ Σχερίῃ, ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων, Brachte gen Scheria sie, fern von den erfindsamen Menschen,
ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει καὶ ἐδείματο οἴκους Und umringte mit Mauren die Stadt, und richtete Häuser,
καὶ νηοὺς ποίησε ϑεῶν καὶ ἐδάσσατ' ἀρούρας. 10 Baute Tempel der Götter, und teilte dem Volke die Äcker.
ἀλλ' ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει, Dieser war jetzo schon tot und in der Schatten Behausung;
Ἀλκίνοος δὲ τότ' ἦρχε, ϑεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς. Und Alkinoos herrschte, begabt von den Göttern mit Weisheit.
τοῦ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη, Dessen Hause nahte sich jetzo Pallas Athene,
νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μητιόωσα. Auf die Heimkehr denkend des edelgesinnten Odysseus.
βῆ δ' ἴμεν ἐς ϑάλαμον πολυδαίδαλον, ᾧ ἔνι κούρη 15 Und sie eilte sofort in die prächtige Kammer der Jungfrau,
κοιμᾶτ' ἀϑανάτῃσι φυὴν καὶ εἶδος ὁμοίη, Wo Nausikaa schlief, des hohen Alkinoos Tochter,
Ναυσικάα, ϑυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο, Einer Unsterblichen gleich an Wuchs und reizender Bildung.
πὰρ δὲ δύ' ἀμφίπολοι, Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι, Und zwei Mädchen schliefen, geschmückt mit der Grazien Anmut,
σταϑμοῖϊν ἑκάτερϑε· ϑύραι δ' ἐπέκειντο φαειναί. Neben den Pfosten, und dicht war die glänzende Pforte verschlossen.
ἡ δ' ἀνέμου ὡς πνοιὴ ἐπέσσυτο δέμνια κούρης, 20 Aber sie schwebte, wie wehende Luft, zum Lager der Jungfrau,
στή δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν, Neigte sich über ihr Haupt, und sprach mit freundlicher Stimme,
εἰδομένη κούρῃ ναυσικλειτοῖο Δύμαντος, Gleich an Gestalt der Tochter des segelkundigen Dymas,
ἥ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο δὲ ϑυμῷ. Ihrer liebsten Gespielin, mit ihr von einerlei Alter;
τῇ μιν ἐεισαμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀϑήνη· Dieser gleich an Gestalt erschien die Göttin, und sagte:
    »Ναυσικάα, τί νύ σ' ὧδε μεϑήμονα γείνατο μήτηρ; 25     Liebes Kind, was bist du mir doch ein lässiges Mädchen!
εἵματα μέν τοι κεῖται ἀκηδέα σιγαλόεντα, Deine kostbaren Kleider, wie alles im Wuste herumliegt!
σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν Und die Hochzeit steht dir bevor! Da muß doch was Schönes
ἕννυσϑαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ' ἄγωνται· Sein für dich selber, und die, so dich zum Bräutigam führen!
ἐκ γάρ τοι τούτων φάτις ἀνϑρώπους ἀναβαίνει Denn durch schöne Kleider erlangt man ein gutes Gerüchte
ἐσϑλή, χαίρουσιν δὲ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. 30 Bei den Leuten; auch freun sich dessen Vater und Mutter.
ἀλλ' ἴομεν πλυνέουσαι ἅμ' ἠόϊ φαινομένηφι· Laß uns denn eilen und waschen, sobald der Morgen sich rötet!
καί τοι ἐγὼ συνέριϑος ἅμ' ἕψομαι, ὄφρα τάχιστα Ich will deine Gehilfin sein, damit du geschwinder
ἐντύνεαι, ἐπεὶ οὔ τοι ἔτι δὴν παρϑένος ἔσσεαι· Fertig werdest; denn Mädchen, du bleibst nicht lange mehr Jungfrau.
ἤδη γάρ σε μνῶνται ἀριστῆες κατὰ δῆμον Siehe, es werben ja schon die edelsten Jüngling' im Volke
πάντων Φαιήκων, ὅϑι τοι γένος ἐστὶ καὶ αὐτῇ. 35 Aller Phäaken um dich; denn du stammst selber von Edlen.
ἀλλ' ἄγ' ἐπότρυνον πατέρα κλυτὸν ἠῶϑι πρὸ Auf! erinnere noch vor der Morgenröte den Vater,
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐφοπλίσαι, ἥ κεν ἄγῃσι Daß er mit Mäulern dir den Wagen bespanne, worauf man
ζῶστρά τε καὶ πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα. Lade die schönen Gewande, die Gürtel und prächtigen Decken.
καὶ δὲ σοὶ ὧδ' αὐτῇ πολὺ κάλλιον ἠὲ πόδεσσιν Auch für dich ist es so bequemer, als wenn du zu Fuße
ἔρχεσϑαι· πολλὸν γὰρ ἄπο πλυνοί εἰσι πόληος.« 40 Gehen wolltest; denn weit von der Stadt sind die Spülen entlegen.
    ἡ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀϑήνη Also redete Zeus' blauäugichte Tochter, und kehrte
Οὔλυμπόνδ', ὅϑι φασὶ ϑεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ Wieder zum hohen Olympos, der Götter ewigem Wohnsitz,
ἔμμεναι· οὔτ' ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ' ὄμβρῳ Nie von Orkanen erschüttert, vom Regen immer beflutet,
δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ' αἴϑρη Nimmer bestöbert vom Schnee; die wolkenloseste Heitre
πέπταται ἀννέφελος, λευκὴ δ' ἐπιδέδρομεν αἴγλη· 45 Wallet ruhig umher, und deckt ihn mit schimmerndem Glanze:
τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες ϑεοὶ ἤματα πάντα. Dort erfreut sich ewig die Schar der seligen Götter.
ἔνϑ' ἀπέβη γλαυκῶπις, ἐπεὶ διεπέφραδε κούρῃ. Dorthin kehrte die Göttin, nachdem sie das Mädchen ermahnet.
    αὐτίκα δ' Ἠὼς ἦλϑεν ἐΰϑρονος, ἥ μιν ἔγειρε     Und der goldene Morgen erschien, und weckte die Jungfrau
Ναυσικάαν εὔπεπλον· ἄφαρ δ' ἀπεϑαύμασ' ὄνειρον, Mit den schönen Gewanden. Sie wunderte sich des Traumes.
βῆ δ' ἴμεναι διὰ δώμαϑ', ἵν' ἀγγείλειε τοκεῦσι, 50 Schnell durcheilte sie jetzo die Wohnungen, daß sie den Eltern,
πατρὶ φίλῳ καὶ μητρί· κιχήσατο δ' ἔνδον ἐόντας. Vater und Mutter, ihn sagte; und fand sie beide zu Hause.
ἡ μὲν ἐπ' ἐσχάρῃ ἧστο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξῖν, Diese saß an dem Herd', umringt von dienenden Weibern,
ἠλάκατα στρωφῶσ' ἁλιπόρφυρα· τῷ δὲ ϑύραζε Drehend die zierliche Spindel mit purpurner Wolle; und jener
ἐρχομένῳ ξύμβλητο μετὰ κλειτοὺς βασιλῆας Kam an der Pfort' ihr entgegen: er ging zu der glänzenden Fürsten
ἐς βουλήν, ἵνα μιν κάλεον Φαίηκες ἀγαυοί. 55 Ratsversammlung, wohin die edlen Phäaken ihn riefen.
ἡ δὲ μάλ' ἄγχι στᾶσα φίλον πατέρα προσέειπε· Und Nausikaa trat zum lieben Vater, und sagte:
    »πάππα φίλ', οὐκ ἂν δή μοι ἐφοπλίσσειας ἀπήνην     Lieber Papa, laß mir doch einen Wagen bespannen,
ὑψηλὴν εὔκυκλον, ἵνα κλυτὰ εἵματ' ἄγωμαι Hoch, mit hurtigen Rädern; damit ich die kostbare Kleidung,
ἐς ποταμὸν πλυνέουσα, τά μοι ῥερυπωμένα κεῖται; Die mir im Schmutze liegt, an den Strom hinfahre zum Waschen.
καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ ἔοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντα 60 Denn dir selber geziemt es, mit reinen Gewanden bekleidet
βουλὰς βουλεύειν καϑαρὰ χροῒ εἵματ' ἔχοντα. In der Ratsversammlung der hohen Phäaken zu sitzen.
πέντε δέ τοι φίλοι υἷες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν, Und es wohnen im Haus auch fünf erwachsene Söhne,
οἱ δύ' ὀπυίοντες, τρεῖς δ' ἠΐϑεοι ϑαλέϑοντες· Zween von ihnen vermählt, und drei noch blühende Knaben;
οἱ δ' αἰεὶ ἐϑέλουσι νεόπλυτα εἵματ' ἔχοντες Diese wollen beständig mit reiner Wäsche sich schmücken,
ἐς χορὸν ἔρχεσϑαι· τὰ δ' ἐμῇ φρενὶ πάντα μέμηλεν.« 65 Wenn sie zum Reigen gehn; und es kommt doch alles auf mich an.
    ὣς ἔφατ'· αἴδετο γὰρ ϑαλερὸν γάμον ἐξονομῆναι     Also sprach sie, und schämte sich, von der lieblichen Hochzeit
πατρὶ φίλῳ· ὁ δὲ πάντα νόει καὶ ἀμείβετο μύϑῳ· Vor dem Vater zu reden; doch merkt' er alles, und sagte:
    »οὔτε τοι ἡμιόνων φϑονέω, τέκος, οὔτε τευ ἄλλου.     Weder die Mäuler, mein Kind, sei'n dir geweigert, noch sonst was.
ἔρχευ· ἀτάρ τοι δμῶες ἐφοπλίσσουσιν ἀπήνην Geh, es sollen die Knechte dir einen Wagen bespannen,
ὑψηλὴν εὔκυκλον, ὑπερτερίῃ ἀραρυῖαν.« 70 Hoch, mit hurtigen Rädern, und einem geflochtenen Korbe.
    ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἐκέκλετο, τοὶ δ' ἐπίϑοντο.     Also sprach er, und rief; und schnell gehorchten die Knechte,
οἱ μὲν ἄρ' ἐκτὸς ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην Rüsteten außer der Halle den Wagen mit rollenden Rädern,
ὅπλεον ἡμιόνους ϑ' ὕπαγον ζεῦξάν ϑ' ὑπ' ἀπήνῃ· Führten die Mäuler hinzu, und spanneten sie an die Deichsel.
κούρη δ' ἐκ ϑαλάμοιο φέρεν ἐσϑῆτα φαεινήν. Und Nausikaa trug die köstlichen feinen Gewande
καὶ τὴν μὲν κατέϑηκεν ἐϋξέστῳ ἐπ' ἀπήνῃ· 75 Aus der Kammer, und legte sie auf den zierlichen Wagen.
μήτηρ δ' ἐν κίστῃ ἐτίϑει μενοεικέ' ἐδωδὴν Aber die Mutter legt' ihr allerlei süßes Gebacknes
παντοίην, ἐν δ' ὄψα τίϑει, ἐν δ' οἶνον ἔχευεν Und Gemüs' in ein Körbchen, und gab ihr des edelsten Weines
ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· κούρη δ' ἐπεβήσετ' ἀπήνης. Im geißledernen Schlauch; (und die Jungfrau stieg auf den Wagen;)
δῶκεν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύϑῳ ὑγρὸν ἔλαιον, Gab ihr auch geschmeidiges Öl in goldener Flasche,
εἷος χυτλώσαιτο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν. 80 Daß sie sich nach dem Bade mit ihren Gehilfinnen salbte.
ἡ δ' ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα, Und Nausikaa nahm die Geißel und purpurnen Zügel;
μάστιξεν δ' ἐλάαν· καναχὴ δ' ἦν ἡμιόνοιϊν· Treibend schwang sie die Geißel: und hurtig mit lautem Gepolter
αἷ δ' ἄμοτον τανύοντο, φέρον δ' ἐσϑῆτα καὶ αὐτήν, Trabten die Mäuler dahin, und zogen die Wäsch' und die Jungfrau,
οὐκ οἴην· ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι. Nicht sie allein, sie wurde von ihren Mägden begleitet.
    αἱ δ' ὅτε δὴ ποταμοῖο ῥόον περικαλλέ' ἵκοντο, 85     Als sie nun das Gestade des herrlichen Stromes erreichten,
ἔνϑ' ἦ τοι πλυνοὶ ἦσαν ἐπηετανοί, πολὺ δ' ὕδωρ Wo sich in rinnende Spülen die nimmerversiegende Fülle
καλὸν ὑπεκπρόρεεν μάλα περ ῥυπόωντα καϑῆραι, Schöner Gewässer ergoß, die schmutzigsten Flecken zu säubern;
ἔνϑ' αἵ γ' ἡμιόνους μὲν ὑπεκπροέλυσαν ἀπήνης. Spannten die Jungfraun schnell von des Wagens Deichsel die Mäuler,
καὶ τὰς μὲν σεῦαν ποταμὸν πάρα δινήεντα Ließen sie an dem Gestade des silberwirbelnden Stromes
τρώγειν ἄγρωστιν μελιηδέα· ταὶ δ' ἀπ' ἀπήνης 90 Weiden im süßen Klee, und nahmen vom Wagen die Kleidung,
εἵματα χερσὶν ἕλοντο καὶ ἐσφόρεον μέλαν ὕδωρ, Trugen sie Stück für Stück in der Gruben dunkles Gewässer,
στεῖβον δ' ἐν βόϑροισι ϑοῶς, ἔριδα προφέρουσαι. Stampften sie drein mit den Füßen, und eiferten untereinander.
αὐτὰρ ἐπεὶ πλῦνάν τε κάϑηράν τε ῥύπα πάντα, Als sie ihr Zeug nun gewaschen und alle Flecken gereinigt,
ἑξείης πέτασαν παρὰ ϑῖν' ἁλός, ἧχι μάλιστα Breiteten sie's in Reihen am warmen Ufer des Meeres,
λάϊγγας ποτὶ χέρσον ἀποπτύεσκε ϑάλασσα. 95 Wo die Woge den Strand mit glatten Kieseln bespület.
αἱ δὲ λοεσσάμεναι καὶ χρισάμεναι λίπ' ἐλαίῳ Und nachdem sie gebadet und sich mit Öle gesalbet,
δεῖπνον ἔπειϑ' εἵλοντο παρ' ὄχϑῃσιν ποταμοῖο, Setzten sie sich zum Mahl am grünen Gestade des Stromes,
εἵματα δ' ἠελίοιο μένον τερσήμεναι αὐγῇ. Harrend, bis ihre Gewand' am Strahle der Sonne getrocknet.
αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφϑεν δμῳαί τε καὶ αὐτή, Als sich Nausikaa jetzt und die Dirnen mit Speise gesättigt,
σφαίρῃ ταὶ δ' ἄρ' ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεμνα βαλοῦσαι, 100 Spieleten sie mit dem Ball, und nahmen die Schleier vom Haupte.
τῇσι δὲ Ναυσικάα λευκώλενος ἤρχετο μολπής. Unter den Fröhlichen hub die schöne Fürstin ein Lied an.
οἵη δ' Ἄρτεμις εἶσι κατ' οὔρεα ἰοχέαιρα, Wie die Göttin der Jagd durch Erymanthos' Gebüsche
ἢ κατὰ Τηΰγετον περιμήκετον ἢ Ἐρύμανϑον, Oder Taygetos' Höhn mit Köcher und Bogen einhergeht,
τερπομένη κάπροισι καὶ ὠκείῃσ' ἐλάφοισι· Und sich ergötzt, die Eber und schnellen Hirsche zu fällen;
τῇ δέ ϑ' ἅμα Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο, 105 Um sie spielen die Nymphen, Bewohnerinnen der Felder,
ἀγρονόμοι παίζουσι· γέγηϑε δέ τε φρένα Λητώ· Töchter des furchtbaren Zeus; und herzlich freuet sich Leto;
πασάων δ' ὑπὲρ ἥ γε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπα, Denn vor allen erhebt sie ihr Haupt und herzliches Antlitz,
ῥεῖά τ' ἀριγνώτη πέλεται, καλαὶ δέ τε πᾶσαι· Und ist leicht zu erkennen im ganzen schönen Gefolge:
ὣς ἥ γ' ἀμφιπόλοισι μετέπρεπε παρϑένος ἀδμής. Also ragte vor allen die hohe blühende Jungfrau.
    ἀλλ' ὅτε δὴ ἄρ' ἔμελλε πάλιν οἶκόνδε νέεσϑαι 110     Aber da sie nunmehr sich rüstete, wieder zur Heimfahrt
ζεύξασ' ἡμιόνους πτύξασά τε εἵματα καλά, Anzuspannen die Mäuler, und ihre Gewande zu falten;
ἔνϑ' αὖτ' ἄλλ' ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη, Da ratschlagete Zeus' blauäugichte Tochter Athene,
ὡς Ὀδυσεὺς ἔγροιτο, ἴδοι τ' εὐώπιδα κούρην, Wie Odysseus erwachte, und sähe die liebliche Jungfrau,
ἥ οἱ Φαιήκων ἀνδρῶν πόλιν ἡγήσαιτο. Daß sie den Weg ihn führte zur Stadt der phäakischen Männer.
σφαῖραν ἔπειτ' ἔρριψε μετ' ἀμφίπολον βασίλεια· 115 Und Nausikaa warf den Ball auf eine der Dirnen;
ἀμφιπόλου μὲν ἅμαρτε, βαϑείῃ δ' ἔμβαλε δίνῃ. Dieser verfehlte die Dirn', und fiel in die wirbelnde Tiefe;
αἱ δ' ἐπὶ μακρὸν ἄϋσαν· ὁ δ' ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς, Und laut kreischten sie auf. Da erwachte der edle Odysseus,
ἑζόμενος δ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν· Sitzend dacht' er umher im zweifelnden Herzen, und sagte:
    »ὦ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;     Weh mir! zu welchem Volke bin ich nun wieder gekommen?
ἤ ῥ' οἵ γ' ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι, 120 Sind's unmenschliche Räuber und sittenlose Barbaren;
ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ ϑεουδής; Oder Diener der Götter, und Freunde des heiligen Gastrechts?
ὥς τέ με κουράων ἀμφήλυϑε ϑῆλυς ἀϋτή, Eben umtönte mich ein Weibergekreisch, wie der Nymphen,
Νυμφάων, αἳ ἔχουσ' ὀρέων αἰπεινὰ κάρηνα Welche die steilen Häupter der Felsengebirge bewohnen,
καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα· Und die Quellen der Flüsse und grasbewachsenen Täler!
ἦ νύ που ἀνϑρώπων εἰμὶ σχεδὸν αὐδηέντων. 125 Bin ich hier etwa nahe bei redenden Menschenkindern?
ἀλλ' ἄγ' ἐγὼν αὐτὸς πειρήσομαι ἠδὲ ἴδωμαι.« Auf! ich selber will hin, und zusehn, was es bedeute!
    ὣς εἰπὼν ϑάμνων ὑπεδύσετο δῖος Ὀδυσσεύς,     Also sprach er, und kroch aus dem Dickicht, der edle Odysseus,
ἐκ πυκινῆς δ' ὕλης πτόρϑον κλάσε χειρὶ παχείῃ Brach mit der starken Faust sich aus dem dichten Gebüsche
φύλλων, ὡς ῥύσαιτο περὶ χροΐ μήδεα φωτός. Einen laubichten Zweig, des Mannes Blöße zu decken;
βῆ δ' ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιϑώς, 130 Ging dann einher, wie ein Leu des Gebirgs, voll Kühnheit und Stärke,
ὅς τ' εἶσ' ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε Welcher durch Regen und Sturm hinwandelt; die Augen im Haupte
δαίεται· αὐτὰρ ὁ βουσὶ μετέρχεται ἢ ὀΐεσσιν Brennen ihm; furchtbar geht er zu Rindern oder zu Schafen,
ἠὲ μετ' ἀγροτέρας ἐλάφους· κέλεται δέ ἑ γαστὴρ Oder zu flüchtigen Hirschen des Waldes; ihn spornet der Hunger
μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλϑεῖν· Selbst in verschlossene Höf', ein kleines Vieh zu erhaschen:
ὣς Ὀδυσεὺς κούρῃσιν ἐϋπλοκάμοισιν ἔμελλε 135 Also ging der Held, in den Kreis schönlockiger Jungfraun
μείξεσϑαι, γυμνός περ ἐών· χρειὼ γὰρ ἵκανε. Sich zu mischen, so nackend er war; ihn spornte die Not an.
σμερδαλέος δ' αὐτῇσι φάνη κεκακωμένος ἅλμῃ, Furchtbar erschien er den Mädchen, vom Schlamm des Meeres besudelt;
τρέσσαν δ' ἄλλυδις ἄλλη ἐπ' ἠϊόνας προὐχούσας. Hiehin und dorthin entflohn sie, und bargen sich hinter die Hügel.
οἴη δ' Ἀλκινόου ϑυγάτηρ μένε· τῇ γὰρ Ἀϑήνη Nur Nausikaa blieb. Ihr hatte Pallas Athene
ϑάρσος ἐνὶ φρεσὶ ϑῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων. 140 Mut in die Seele gehaucht, und die Furcht den Gliedern entnommen.
στῆ δ' ἄντα σχομένη· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς, Und sie stand, und erwartete ihn. Da zweifelt' Odysseus:
ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδα κούρην, Ob er flehend umfaßte die Kniee der reizenden Jungfrau,
ἦ αὔτως ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι Oder, so wie er war, von ferne mit schmeichelnden Worten
λίσσοιτ', εἰ δείξειε πόλιν καὶ εἵματα δοίη. Bäte, daß sie die Stadt ihm zeigt', und Kleider ihm schenkte.
ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 145 Dieser Gedanke schien dem Zweifelnden endlich der beste.
λίσσεσϑαι ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι, So wie er war, von ferne mit schmeichelnden Worten zu flehen;
μή οἱ γοῦνα λαβόντι χολώσαιτο φρένα κούρη. Daß ihm das Mädchen nicht zürnte, wenn er die Kniee berührte.
αὐτίκα μειλίχιον καὶ κερδαλέον φάτο μῦϑον· Schmeichelnd begann er sogleich die schlau ersonnenen Worte:
    »γουνοῦμαί σε, ἄνασσα· ϑεός νύ τις ἦ βροτός ἐσσι;     Hohe, dir fleh ich; du seist eine Göttin, oder ein Mädchen!
εἰ μέν τις ϑεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 150 Bist du eine der Göttinnen, welche den Himmel beherrschen;
Ἀρτέμιδί σε ἐγώ γε, Διὸς κούρῃ μεγάλοιο, Siehe so scheinst du mir der Tochter des großen Kronions
εἶδός τε μέγεϑός τε φυήν τ' ἄγχιστα ἐΐσκω· Artemis gleich an Gestalt, an Größe und reizender Bildung!
εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, οἳ ἐπὶ χϑονὶ ναιετάουσι, Bist du eine der Sterblichen, welche die Erde bewohnen;
τρὶς μάκαρες μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, Dreimal selig dein Vater und deine treffliche Mutter,
τρὶς μάκαρες δὲ κασίγνητοι· μάλα πού σφισι ϑυμὸς 155 Dreimal selig die Brüder! Ihr Herz muß ja immer von hoher
αἰὲν ἐϋφροσύνῃσιν ἰαίνεται εἵνεκα σεῖο, Überschwenglicher Wonne bei deiner Schöne sich heben,
λευσσόντων τοιόνδε ϑάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν. Wenn sie sehn, wie ein solches Gewächs zum Reigen einhergeht!
κεῖνος δ' αὖ περὶ κῆρι μακάρτατος ἔξοχον ἄλλων, Aber keiner ermißt die Wonne des seligen Jünglings,
ὅς κέ σ' ἐέδνοισι βρίσας οἶκόνδ' ἀγάγηται. Der, nach großen Geschenken, als Braut zu Hause dich führet!
οὐ γάρ πω τοιοῦτον ἴδον βροτὸν ὀφϑαλμοῖσιν, 160 Denn ich sahe noch nie solch einen sterblichen Menschen,
οὔτ' ἄνδρ' οὔτε γυναῖκα· σέβας μ' ἔχει εἰσορόωντα. Weder Mann noch Weib! Mit Staunen erfüllt mich der Anblick!
Δήλῳ δή ποτε τοῖον Ἀπόλλωνος παρὰ βωμῷ Ehmals sah ich in Delos, am Altar Phöbos Apollons,
φοίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα· Einen Sprößling der Palme von so erhabenem Wuchse.
ἦλϑον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαός, Denn auch dorthin kam ich, von vielem Volke begleitet,
τὴν ὁδόν, ᾗ δὴ μέλλεν ἐμοὶ κακὰ κήδε' ἔσεσϑαι· 165 Jenes Weges, der mir so vielen Jammer gebracht hat!
ὣς δ' αὔτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεϑήπεα ϑυμῷ, Und ich stand auch also vor ihm, und betrachtet' ihn lange
δήν, ἐπεὶ οὔ πω τοῖον ἀνήλυϑεν ἐκ δόρυ γαίης, Staunend; denn solch ein Stamm war nie dem Boden entwachsen.
ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέϑηπά τε, δείδια δ' αἰνῶς Also bewundre ich dich, und staun', und zittre vor Ehrfurcht,
γούνων ἅψασϑαι· χαλεπὸν δέ με πένϑος ἱκάνει. Deine Kniee zu rühren! Doch groß ist mein Elend, o Jungfrau!
χϑιζὸς ἐεικοστῷ φύγον ἤματι οἴνοπα πόντον· 170 Gestern am zwanzigsten Tag entfloh ich dem dunkeln Gewässer;
τόφρα δέ μ' αἰεὶ κῦμα φόρει κραιπναί τε ϑύελλαι Denn so lange trieb mich die Flut und die wirbelnden Stürme
νήσου ἀπ' Ὠγυγίης· νῦν δ' ἐνϑάδε κάββαλε δαίμων, Von der ogygischen Insel. Nun warf ein Dämon mich hieher,
ὄφρα τί που καὶ τῇδε πάϑω κακόν· οὐ γὰρ ὀΐω Daß ich auch hier noch dulde! Denn noch erwart' ich des Leidens
παύσεσϑ', ἀλλ' ἔτι πολλὰ ϑεοὶ τελέουσι πάροιϑεν. Ende nicht; mir ward viel mehr von den Göttern beschieden!
ἀλλά, ἄνασσ', ἐλέαιρε· σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ μογήσας 175 Aber erbarme dich, Hohe! Denn nach unendlicher Trübsal
ἐς πρώτην ἱκόμην, τῶν δ' ἄλλων οὔ τινα οἶδα Fand ich am ersten dich, und kenne der übrigen Menschen
ἀνϑρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν. Keinen, welche die Stadt und diese Gefilde bewohnen.
ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσϑαι, Zeige mich hin zur Stadt, und gib mir ein Stück zur Bedeckung,
εἴ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνϑάδ' ἰοῦσα. Etwa ein Wickeltuch, worin du die Wäsche gebracht hast!
σοὶ δὲ ϑεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς, 180 Mögen die Götter dir schenken, so viel dein Herz nur begehret,
ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν Einen Mann und ein Haus, und euch mit seliger Eintracht
ἐσϑλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον, Segnen! Denn nichts ist besser und wünschenswerter auf Erden,
ἢ ὅϑ' ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον Als wenn Mann und Weib, in herzlicher Liebe vereinigt,
ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· πόλλ' ἄλγεα δυσμενέεσσι, Ruhig ihr Haus verwalten: den Feinden ein kränkender Anblick,
χάρματα δ' εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ' ἔκλυον αὐτοί.« 185 Aber Wonne den Freunden; und mehr noch genießen sie selber!
    τὸν δ' αὖ Ναυσικάα λευκώλενος ἀντίον ηὔδα·     Ihm antwortete drauf die lilienarmige Jungfrau:
»ξεῖν', ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ' ἄφρονι φωτὶ ἔοικας, Keinem geringen Manne noch törichten gleichst du, o Fremdling.
Ζεὺς δ' αὐτὸς νέμει ὄλβον Ὀλύμπιος ἀνϑρώποισιν, Aber der Gott des Olympos erteilet selber den Menschen,
ἐσϑλοῖσ' ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐϑέλῃσιν, ἑκάστῳ· Vornehm oder geringe, nach seinem Gefallen ihr Schicksal.
καί που σοὶ τά γ' ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης. 190 Dieser beschied dir dein Los, und dir geziemt es zu dulden.
νῦν δ', ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν καὶ γαῖαν ἱκάνεις, Jetzt, da du unserer Stadt und unsern Gefilden dich nahest,
οὔτ' οὐν ἐσϑῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου, Soll es weder an Kleidung, noch etwas anderm, dir mangeln,
ὧν ἐπέοιχ' ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα. Was unglücklichen Fremden, die Hilfe suchen, gebühret.
ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομα λαῶν· Zeigen will ich die Stadt, und des Volkes Namen dir sagen:
Φαίηκες μὲν τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν, 195 Wir Phäaken bewohnen die Stadt und diese Gefilde.
εἰμὶ δ' ἐγὼ ϑυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο, Aber ich selber bin des hohen Alkinoos' Tochter,
τοῦ δ' ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βίη τε.« Dem des phäakischen Volkes Gewalt und Stärke vertraut ist.
    ἦ ῥα, καὶ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοισι κέλευσε·     Also sprach sie, und rief den schöngelockten Gespielen:
»στῆτέ μοι ἀμφίπολοι· πόσε φεύγετε φῶτα ἰδοῦσαι; Dirnen, steht mir doch still! wo fliehet ihr hin vor dem Manne?
ἦ μή πού τινα δυσμενέων φάσϑ' ἔμμεναι ἀνδρῶν; 200 Meinet ihr etwa, er komme zu uns in feindlicher Absicht?
οὐκ ἔσϑ' οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς οὐδὲ γένηται, Wahrlich, der lebt noch nicht, und niemals wird er geboren,
ὅς κεν Φαιήκων ἀνδρῶν ἐς γαῖαν ἵκηται Welcher käm' in das Land der phäakischen Männer, mit Feindschaft
δηϊοτῆτα φέρων· μάλα γὰρ φίλοι ἀϑανάτοισιν. Unsre Ruhe zu stören; denn sehr geliebt von den Göttern,
οἰκέομεν δ' ἀπάνευϑε πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ, Wohnen wir abgesondert im wogenrauschenden Meere,
ἔσχατοι, οὐδέ τις ἄμμι βροτῶν ἐπιμίσγεται ἄλλος. 205 An dem Ende der Welt, und haben mit keinem Gemeinschaft.
ἀλλ' ὅδε τις δύστηνος ἀλώμενος ἐνϑάδ' ἱκάνει, Nein, er kommt zu uns, ein armer irrender Fremdling,
τὸν νῦν χρὴ κομέειν· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες Dessen man pflegen muß. Denn Zeus gehören ja alle
ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ' ὀλίγη τε φίλη τε. Fremdling' und Darbende an; und kleine Gaben erfreun auch.
ἀλλὰ δότ', ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τε πόσιν τε, Kommt denn, ihr Dirnen, und gebt dem Manne zu essen und trinken;
λούσατέ τ' ἐν ποταμῷ, ὅϑ' ἐπὶ σκέπας ἔστ' ἀνέμοιο.« 210 Und dann badet ihn unten im Fluß, wo Schutz vor dem Wind ist.
    ὣς ἔφαϑ', αἱ δ' ἔσταν τε καὶ ἀλλήλῃσι κέλευσαν,     Also sprach sie. Da standen sie still, und riefen einander,
κὰδ δ' ἄρ' Ὀδυσσέα εἷσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσε Führten Odysseus hinab zum schattigen Ufer des Stromes,
Ναυσικάα, ϑυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο· Wie es Nausikaa hieß, des hohen Alkinoos' Tochter;
πὰρ δ' ἄρα οἱ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ' ἔϑηκαν, Legten ihm einen Mantel und Leibrock hin zur Bedeckung,
δῶκαν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύϑῳ ὑγρὸν ἔλαιον, 215 Gaben ihm auch geschmeidiges Öl in goldener Flasche,
ἤνωγον δ' ἄρα μιν λοῦσϑαι ποταμοῖο ῥοῇσι. Und geboten ihm jetzt, in den Wellen des Flusses zu baden.
δή ῥα τότ' ἀμφιπόλοισι μετηύδα δῖος Ὀδυσσεύς· Und zu den Jungfraun sprach der göttergleiche Odysseus:
    ἀμφίπολοι, στῆϑ' οὕτω ἀπόπροϑεν, ὄφρ' ἐγὼ αὐτὸς     Tretet ein wenig beiseit', ihr Mädchen, daß ich mir selber
ἅλμην ὤμοιϊν ἀπολούσομαι, ἀμφὶ δ' ἐλαίῳ Von den Schultern das Salz abspül', und mich ringsum mit Öle
χρίσομαι· ἦ γὰρ δηρὸν ἀπὸ χροός ἐστιν ἀλοιφή. 220 Salbe; denn wahrlich schon lang entbehr' ich dieser Erfrischung!
ἄντην δ' οὐκ ἂν ἐγώ γε λοέσσομαι· αἰδέομαι γὰρ Aber ich bade mich nimmer vor euch, ich würde mich schämen,
γυμνοῦσϑαι κούρῃσιν ἐϋπλοκάμοισι μετελϑών.« Nackend zu stehn, in Gegenwart schönlockiger Jungfraun.
    ὣς ἔφαϑ', αἱ δ' ἀπάνευϑεν ἴσαν, εἶπον δ' ἄρα κούρῃ.     Also sprach er, sie gingen beiseit', und sagten's der Fürstin.
αὐτὰρ ὁ ἐκ ποταμοῦ χρόα νίζετο δῖος Ὀδυσσεὺς Und nun wusch in dem Strom der edle Dulder das Meersalz,
ἅλμην, ἥ οἱ νῶτα καὶ εὐρέας ἄμπεχεν ὤμους· 225 Welches den Rücken ihm und die breiten Schultern bedeckte,
ἐκ κεφαλῆς δ' ἔσμηχεν ἁλὸς χνόον ἀτρυγέτοιο. Rieb sich dann von dem Haupte den Schaum der wüsten Gewässer.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα λοέσσατο καὶ λίπ' ἄλειψεν, Und nachdem er gebadet, und sich mit Öle gesalbet;
ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαϑ' ἅ οἱ πόρε παρϑένος ἀδμής, Zog er die Kleider an, die Geschenke der blühenden Jungfrau.
τὸν μὲν Ἀϑηναίη ϑῆκεν, Διὸς ἐκγεγαυῖα, Siehe da schuf ihn Athene, die Tochter des großen Kronions,
μείζονά τ' εἰσιδέειν καὶ πάσσονα, κὰδ δὲ κάρητος 230 Höher und jugendlicher an Wuchs, und goß von der Scheitel
οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινϑίνῳ ἄνϑει ὁμοίας. Ringelnde Locken herab, wie der Purpurlilien Blüte.
ὡς δ' ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ Also umgießt ein Mann mit feinem Golde das Silber,
ἴδρις, ὃνἭφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀϑήνη Welchen Hephästos selbst und Pallas Athene die Weisheit
τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει, Vieler Künste gelehrt, und bildet reizende Werke:
ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις. 235 Also umgoß die Göttin ihm Haupt und Schultern mit Anmut.
ἕζετ' ἔπειτ' ἀπάνευϑε κιὼν ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσης, Und er ging ans Ufer des Meers, und setzte sich nieder,
κάλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων· ϑηεῖτο δὲ κούρη. Strahlend von Schönheit und Reiz. Mit Staunen sah ihn die Jungfrau
δή ῥα τότ' ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα· Leise begann sie, und sprach zu den schöngelockten Gespielen:
    »κλῦτέ μοι, ἀμφίπολοι λευκώλενοι, ὄφρα τι εἴπω.     Höret mich an, weißarmige Mädchen, was ich euch sage!
οὐ πάντων ἀέκητι ϑεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι, 240 Nicht von allen Göttern verfolgt, die den Himmel bewohnen,
Φαιήκεσσ' ὅδ' ἀνὴρ ἐπιμείξεται ἀντιϑέοισι· Kam der Mann in das Land der göttergleichen Phäaken!
πρόσϑεν μὲν γὰρ δή μοι ἀεικέλιος δέατ' εἶναι, Anfangs schien er gering und unbedeutend von Ansehn;
νῦν δὲ ϑεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. Jetzo gleicht er den Göttern, des weiten Himmels Bewohnern.
αἲ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἴη Würde mir doch ein Gemahl von solcher Bildung bescheret,
ἐνϑάδε ναιετάων, καί οἱ ἅδοι αὐτόϑι μίμνειν. 245 Unter den Fürsten des Volks; und gefiel es ihm selber zu bleiben!
ἀλλὰ δότ', ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τε πόσιν τε.« Aber, ihr Mädchen, gebt dem Manne zu essen und trinken.
    ὣς ἔφαϑ', αἱ δ' ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίϑοντο,     Also sprach sie; ihr hörten die Mägde mit Fleiß, und gehorchten:
πὰρ δ' ἄρ' Ὀδυσσῆϊ ἔϑεσαν βρῶσίν τε πόσιν τε. Nahmen des Tranks und der Speis', und brachten's dem Fremdling am Ufer.
ἦ τοι ὁ πῖνε καὶ ἦσϑε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς Und nun aß er und trank, der herrliche Dulder Odysseus,
ἁρπαλέως· δηρὸν γὰρ ἐδητύος ἦεν ἄπαστος. 250 Voller Begier, denn er hatte schon lange nicht Speise gekostet.
    αὐτὰρ Ναυσικάα λευκώλενος ἄλλ' ἐνόησεν·     Und ein Neues ersann die lilienarmige Jungfrau:
εἵματ' ἄρα πτύξασα τίϑει καλῆς ἐπ' ἀπήνης, Lud auf den zierlichen Wagen die wohlgefalteten Kleider,
ζεῦξε δ' ὑφ' ἡμιόνους κρατερώνυχας, ἂν δ' ἔβη αὐτή. Spannte davor die Mäuler mit starken Hufen, bestieg ihn,
ὤτρυνεν δ' Ὀδυσῆα ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Und ermunterte dann Odysseus, rief ihm und sagte:
    »ὄρσεο νῦν, ὦ ξεῖνε, πόλινδ' ἴμεν, ὄφρα σε πέμψω 255     Fremdling, mache dich auf, in die Stadt zu gehen! Ich will dich
πατρὸς ἐμοῦ πρὸς δῶμα δαΐφρονος, ἔνϑα σέ φημι Führen zu meines Vaters, des weisen Helden, Palaste,
πάντων Φαιήκων εἰδησέμεν, ὅσσοι ἄριστοι. Wo du auch sehen wirst die edelsten aller Phäaken.
ἀλλὰ μάλ' ὧδ' ἕρδειν· δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν· Tu nur, was ich dir sage; du scheinst mir nicht unverständig.
ὄφρ' ἂν μέν κ' ἀγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ' ἀνϑρώπων, Siehe, so lange der Weg durch Felder und Saaten dahingeht,
τόφρα σὺν ἀμφιπόλοισι μεϑ' ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν 260 Folge mit meinen Mägden dem mäulerbespanneten Wagen
καρπαλίμως ἔρχεσϑαι· ἐγὼ δ' ὁδὸν ἡγεμονεύσω. Hurtig zu Fuße nach, wie ich im Wagen euch fahre.
αὐτὰρ ἐπὴν πόλιος ἐπιβήομεν, ἣν πέρι πύργος Aber sobald wir die Stadt erreichen, welche die hohe
ὑψηλός, καλὸς δὲ λιμὴν ἑκάτερϑε πόληος, Mauer umringt: (An jeglicher Seit' ist ein trefflicher Hafen,
λεπτὴ δ' εἰσίϑμη· νῆες δ' ὁδὸν ἀμφιέλισσαι Und die Einfahrt schmal; denn gleichgezimmerte Schiffe
εἰρύαται· πᾶσιν γὰρ ἐπίστιόν ἐστιν ἑκάστῳ. 265 Engen den Weg, und ruhn, ein jedes auf seinem Gestelle.
ἔνϑα δέ τέ σφ' ἀγορὴ καλὸν Ποσιδήϊον ἀμφίς, Allda ist auch ein Markt um den schönen Tempel Poseidons,
ῥυτοῖσιν λάεσσι κατωρυχέεσσ' ἀραρυῖα. Ringsumher mit großen gehauenen Steinen gepflastert;
ἔνϑα δὲ νηῶν ὅπλα μελαινάων ἀλέγουσι, Wo man alle Geräte der schwarzen Schiffe bereitet,
πείσματα καὶ σπείρας, καὶ ἀποξύνουσιν ἐρετμά. Segeltücher und Seile, und schöngeglättete Ruder.
οὐ γὰρ Φαιήκεσσι μέλει βιὸς οὐδὲ φαρέτρη, 270 Denn die Phäaken kümmern sich nicht um Köcher und Bogen;
ἀλλ' ἱστοὶ καὶ ἐρετμὰ νεῶν καὶ νῆες ἐῖσαι, Aber Masten und Ruder und gleichgezimmerte Schiffe,
ᾗσιν ἀγαλλόμενοι πολιὴν περόωσι ϑάλασσαν. Diese sind ihre Freude, womit sie die Meere durchfliegen.)
τῶν ἀλεείνω φῆμιν ἀδευκέα, μή τις ὀπίσσω Siehe, da mied' ich gerne die bösen Geschwätze, daß niemand
μωμεύῃ· μάλα δ' εἰσὶν ὑπερφίαλοι κατὰ δῆμον· Uns nachhöhnte; man ist sehr übermütig im Volke!
καί νύ τις ὧδ' εἴπῃσι κακώτερος ἀντιβολήσας· 275 Denn es sagte vielleicht ein Niedriger, der uns begegnet:
›τίς δ' ὅδε Ναυσικάᾳ ἕπεται καλός τε μέγας τε Seht doch, was folgt Nausikaen dort für ein schöner und großer
ξεῖνος; ποῦ δέ μιν εὗρε; πόσις νύ οἱ ἔσσεται αὐτῇ. Fremdling? Wo fand sie den? Der soll gewiß ihr Gemahl sein!
ἦ τινά που πλαγχϑέντα κομίσσατο ἧς ἀπὸ νηὸς Holte sie diesen vielleicht aus seinem Schiffe, das fernher
ἀνδρῶν τηλεδαπῶν, ἐπεὶ οὔ τινες ἐγγύϑεν εἰσίν· Sturm und Woge verschlug? Denn nahe wohnet uns niemand.
ἤ τίς οἱ εὐξαμένῃ πολυάρητος ϑεὸς ἦλϑεν 280 Oder kam gar ein Gott auf ihr inbrünstiges Flehen
οὐρανόϑεν καταβάς, ἕξει δέ μιν ἤματα πάντα. Hoch vom Himmel herab, bei ihr zeitlebens zu bleiben?
βέλτερον, εἰ καὐτή περ ἐποιχομένη πόσιν εὗρεν Besser war's, daß sie selber hinausging, sich aus der Fremde
ἄλλοϑεν· ἦ γὰρ τούσδε γ' ἀτιμάζει κατὰ δῆμον Einen Gemahl zu suchen; denn unsre phäakischen Freier
Φαίηκας, τοί μιν μνῶνται πολέες τε καὶ ἐσϑλοί.‹ Sind ihr wahrlich zu schlecht, die vielen Söhne der Edeln!
ὣς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ κ' ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο. 285 Also sagten die Leut', und es wär' auch wider den Wohlstand.
καὶ δ' ἄλλῃ νεμεσῶ, ἥ τις τοιαῦτά γε ῥέζοι, Denn ich tadelte selber an andern solches Verfahren,
ἥ τ' ἀέκητι φίλων πατρὸς καὶ μητρὸς ἐόντων Wenn man, der Eltern Liebe mit Ungehorsam belohnend,
ἀνδράσι μίσγηται πρίν γ' ἀμφάδιον γάμον ἐλϑεῖν. – Sich zu Männern gesellte vor öffentlicher Vermählung.
ξεῖνε, σὺ δ' ὦκ' ἐμέϑεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα τάχιστα Aber vernimm, o Fremdling, was ich dir rate; wofern du
πομπῆς καὶ νόστοιο τύχῃς παρὰ πατρὸς ἐμοῖο. 290 Wünschest, daß bald mein Vater in deine Heimat dich sende.
δήομεν ἀγλαὸν ἄλσος Ἀϑήνης ἄγχι κελεύϑου Nah am Weg' ist ein Pappelgehölz, Athenen geheiligt.
αἰγείρων·, ἐν δὲ κρήνη νάει, ἀμφὶ δὲ λειμών· Ihm entsprudelt ein Quell, und tränkt die grünende Wiese,
ἔνϑα δὲ πατρὸς ἐμοῦ τέμενος τεϑαλυῖά τ' ἀλῳή, Wo mein Vater ein Haus mit fruchtbaren Gärten gebaut hat,
τόσσον ἀπὸ πτόλιος, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας. Nur so weit von der Stadt, wie die Stimme des Rufenden schallet.
ἔνϑα καϑεζόμενος μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κεν ἡμεῖς 295 Allda setze dich nieder im Schatten des Haines, und warte,
ἄστυδε ἔλϑωμεν καὶ ἱκώμεϑα δώματα πατρός. Bis wir kommen zur Stadt, und des Vaters Wohnung erreichen.
αὐτὰρ ἐπὴν ἥμεας ἔλπῃ ποτὶ δώματ' ἀφῖχϑαι, Aber sobald du meinst, daß wir die Wohnung erreichet;
καὶ τότε Φαιήκων ἴμεν ἐς πόλιν ἠδ' ἐρέεσϑαι Mache dich auf, und gehe zur Stadt der Phäaken, und frage
δώματα πατρὸς ἐμοῦ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο. Dort nach meines Vaters, des hohen Alkinoos', Wohnung.
ῥεῖα δ' ἀρίγνωτ' ἐστί, καὶ ἂν πάϊς ἡγήσαιτο 300 Leicht ist diese zu kennen, der kleinste Knab' auf der Gasse
νήπιος· οὐ μὲν γάρ τι ἐοικότα τοῖσι τέτυκται Führet dich hin. Denn nicht auf gleiche Weise gebauet
δώματα Φαιήκων, οἷος δόμος Ἀλκινόοιο Sind der Phäaken Paläste; des Helden Alkinoos' Wohnung
ἥρως. ἀλλ' ὁπότ' ἄν σε δόμοι κεκύϑωσι καὶ αὐλή, Strahlt vor allen. Und bist du im ringsumbaueten Vorhof,
ὦκα μάλα μεγάροιο διελϑέμεν, ὄφρ' ἂν ἵκηαι Dann durcheile den Saal, und geh zur inneren Wohnung
μητέρ' ἐμήν· ἡ δ' ἧσται ἐπ' ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ, 305 Meiner Mutter. Sie sitzt am glänzenden Feuer des Herdes,
ἠλάκατα στρωφῶσ' ἁλιπόρφυρα, ϑαῦμα ἰδέσϑαι, Drehend die zierliche Spindel mit purpurfarbener Wolle,
κίονι κεκλιμένη· δμῳαὶ δέ οἱ εἵατ' ὄπισϑεν. An die Säule gelehnt; und hinter ihr sitzen die Jungfraun.
ἔνϑα δὲ πατρὸς ἐμοῖο ϑρόνος ποτικέκλιται αὐτῇ, Neben ihr steht ein Thron für meinen Vater, den König,
τῷ ὅ γε οἰνοποτάζει ἐφήμενος ἀϑάνατος ὥς. Wo er, wie ein Unsterblicher, ruht, und mit Weine sich labet.
τὸν παραμειψάμενος μητρὸς περὶ γούνασι χεῖρας 310 Diesen gehe vorbei, und umfasse mit flehenden Händen
βάλλειν ἡμετέρης, ἵνα νόστιμον ἦμαρ ἴδηαι Unserer Mutter Kniee; damit du den Tag der Zurückkunft
χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόϑεν ἐσσί. Freudig sehest und bald, du wohnest auch ferne von hinnen.
[εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ' ἐνὶ ϑυμῷ, Denn ist diese dir nur in ihrem Herzen gewogen,
ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους τ' ἰδέειν καὶ ἱκέσϑαι O dann hoffe getrost, die Freunde wiederzusehen,
οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.]« 315 Und dein prächtiges Haus, und deiner Väter Gefilde!
ὣς ἄρα φωνήσασ' ἵμασεν μάστιγι φαεινῇ     Also sprach die Fürstin, und zwang mit glänzender Geißel
ἡμιόνους· αἱ δ' ὦκα λίπον ποταμοῖο ῥέεϑρα. Ihre Mäuler zum Lauf; sie enteilten dem Ufer des Stromes,
αἱ δ' εὖ μὲν τρώχων, εὖ δ' ἐπλίσσοντο πόδεσσιν· Trabten hurtig von dannen, und bogen behende die Schenkel.
ἡ δὲ μάλ' ἡνιόχευεν, ὅπως ἅμ' ἑποίατο πεζοὶ Aber sie hielt sie im Zügel, damit ihr die Gehenden folgten,
ἀμφίπολοί τ' Ὀδυσεύς τε· νόῳ δ' ἐπέβαλλεν ἱμάσϑλην. 320 Ihre Mägd' und Odysseus, und schwang die Geißel mit Klugheit.
δύσετό τ' ἠέλιος, καὶ τοὶ κλυτὸν ἄλσος ἵκοντο Und die Sonne sank; und sie kamen zum schönen Gehölze,
ἱρὸν Ἀϑηναίης, ἵν' ἄρ' ἕζετο δῖος Ὀδυσσεύς. Pallas' heiligem Hain. Hier setzt' Odysseus sich nieder.
αὐτίκ' ἔπειτ' ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο· Und er betete schnell zur Tochter des großen Kronions:
    »κλῦϑί μοι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ἀτρυτώνη·     Höre mich, siegende Tochter des wetterleuchtenden Gottes!
νῦν δή πέρ μευ ἄκουσον, ἐπεὶ πάρος οὔ ποτ' ἄκουσας 325 Höre mich endlich einmal, da du vormals nimmer mich hörtest,
ῥαιομένου, ὅτε μ' ἔρραιε κλυτὸς ἐννοσίγαιος. Als der gestadumstürmende Gott mich zürnend umherwarf!
δός μ' ἐς Φαίηκας φίλον ἐλϑεῖν ἠδ' ἐλεεινόν.« Laß mich vor diesem Volk Barmherzigkeit finden und Gnade!
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε Παλλὰς Ἀϑήνη·     Also sprach er flehend; ihn hörete Pallas Athene.
αὐτῷ δ' οὔ πω φαίνετ' ἐναντίη· αἴδετο γάρ ῥα Aber noch erschien sie ihm nicht; sie scheute den Bruder
πατροκασίγνητον· ὁ δ' ἐπιζαφελῶς μενέαινεν 330 Ihres Vaters: er zürnte dem göttergleichen Odysseus
ἀντιϑέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσϑαι. Unablässig, bevor er die Heimat wieder erreichte.

 


 


 << zurück weiter >>