Homer
Odyssee, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β Zweiter Gesang
Ἡμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
ὤρνυτ' ἄρ' ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός, Sprang er vom Lager empor der geliebte Sohn von Odysseus,
εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ ϑέτ' ὤμῳ, Legte die Kleider an, und hängte das Schwert um die Schulter,
ποσσὶ δ' ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. Band die schönen Sohlen sich unter die zierlichen Füße,
βῆ δ' ἴμεν ἐκ ϑαλάμοιο ϑεῷ ἐναλίγκιος ἄντην. 5 Trat aus der Kammer hervor, geschmückt mit göttlicher Hoheit,
αἶψα δὲ κηρύκεσσι λιγυφϑόγγοισι κέλευσε Und gebot den Herolden, schnell mit tönender Stimme
κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς. Zur Versammlung zu rufen die hauptumlockten Achaier.
οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ' ἠγείροντο μάλ' ὦκα. Tönend riefen sie aus, und flugs war alles versammelt.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἤγερϑεν ὁμηγερέες τ' ἐγένοντο, Als die Versammelten jetzt in geschlossener Reihe sich drängten,
βῆ ῥ' ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ' ἔχε χάλκεον ἔγχος, 10 Ging er unter das Volk, in der Hand die eherne Lanze,
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο. Nicht allein, ihn begleiteten zween schnellfüßige Hunde.
ϑεσπεσίην δ' ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀϑήνη· Siehe mit himmlischer Anmut umstrahlt' ihn Pallas Athene,
τὸν δ' ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον ϑηεῦντο. Daß die Völker alle dem kommenden Jünglinge staunten.
ἕζετο δ' ἐν πατρὸς ϑώκῳ, εἶξαν δὲ γέροντες. Und er saß auf des Vaters Stuhl, ihm wichen die Greise.
τοῖσι δ' ἔπειϑ' ἥρως Αἰγύπτιος ἦρχ' ἀγορεύειν, 15     Jetzo begann der Held Ägyptios vor der Versammlung,
ὃς δἠ γήραϊ κυφὸς ἔην καὶ μυρία ᾔδη. Dieser gebückte Greis voll tausendfacher Erfahrung.
καὶ γὰρ τοῦ φίλος υἱὸς ἅμ' ἀντιϑέῳ Ὀδυσῆϊ Dessen geliebter Sohn war samt dem edlen Odysseus
Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἔβη κοίλῃσ' ἐνὶ νηυσίν, Gegen die Reisigen Trojas im hohlen Schiffe gesegelt,
Ἄντιφος αἰχμητής· τὸν δ' ἄγριος ἔκτανε Κύκλωψ Antiphos, tapfer und kühn; den hatte der arge Kyklope
ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ, πύματον δ' ὁπλίσσατο δόρπον. 20 In der Höhle zerfleischt, und zum letzten Schmause bereitet.
τρεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν, καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλει, Noch drei andere hatt' er: der eine, Eurynomos, lebte
Εὐρύνομος, δύο δ' αἰὲν ἔχον πατρώϊα ἔργα· Unter den Freiern, und zween besorgten des Vaters Geschäfte;
ἀλλ' οὐδ' ὧς τοῦ λήϑετ' ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων. Dennoch bejammert' er stets des verlorenen Sohnes Gedächtnis.
τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε· Tränend begann der Greis, und redete vor der Versammlung:
    »κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰϑακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω. 25     Höret mich jetzt, ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage!
οὔτε ποϑ' ἡμετέρη ἀγορὴ γένετ' οὔτε ϑόωκος Keine Versammlung ward und keine Sitzung gehalten,
ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς δῖος ἔβη κοίλῃσ' ἐνὶ νηυσί. Seit der edle Odysseus die Schiffe gen Troja geführt hat.
νῦν δὲ τίς ὧδ' ἤγειρε; τίνα χρειὼ τόσον ἵκει Wer hat uns denn heute versammelt? Welcher der Alten
ἠὲ νέων ἀνδρῶν ἢ οἳ προγενέστεροί εἰσιν; Oder der Jünglinge hier? Und welche Sache bewog ihn?
ἠέ τιν' ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυεν ἐρχομένοιο, 30 Höret' er etwa Botschaft von einem nahenden Kriegsheer,
ἥν χ' ἥμιν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερός γε πύϑοιτο; Daß er uns allen verkünde, was er am ersten vernommen?
ἦέ τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκεται ἠδ' ἀγορεύει; Oder weiß er ein andres zum Wohl des Landes zu raten?
ἐσϑλός μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενος. εἴϑε οἱ αὐτῷ Bieder scheinet er mir und segenswürdig! Ihm lasse
Ζεὺς ἀγαϑὸν τελέσειεν, ὅ τι φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.« Zeus das Gute gedeihn, so er im Herzen gedenket!
    ὣς φάτο, χαῖρε δὲ φήμῃ Ὀδυσσῆος φίλος υἱός, 35     Sprach's; und Telemachos, froh der heilweissagenden Worte,
οὐδ' ἄρ' ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ' ἀγορεύειν, Saß nicht länger; er trat, mit heißer Begierde zu reden,
στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ In die Mitte des Volks. Den Scepter reichte Peisenor
κῆρυξ Πεισήνωρ, πεπνυμένα μήδεα εἰδώς. Ihm in die Hand, der Herold, mit weisem Rate begabet.
πρῶτον ἔπειτα γέροντα καϑαπτόμενος προσέειπεν· Und er wandte zuerst sich gegen den Alten, und sagte:
    »ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ, τάχα δ' εἴσεαι αὐτός, 40     Edler Greis, nicht fern ist der Mann, gleich sollst du ihn kennen:
ὃς λαὸν ἤγειρα· μάλιστα δέ μ' ἄλγος ἱκάνει. Ich versammelte euch; mich drückt am meisten der Kummer!
οὔτε τιν' ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυον ἐρχομένοιο, Keine Botschaft hört' ich von einem nahenden Kriegsheer,
ἥν χ' ὕμιν σάφα εἴπω, ὅτε πρότερός γε πυϑοίμην, Daß ich euch allen verkünde, was ich am ersten vernommen;
οὔτε τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκομαι οὐδ' ἀγορεύω, Auch nichts anderes weiß ich zum Wohl des Landes zu raten:
ἀλλ' ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος, ὅ μοι κακὰ ἔμπεσεν οἴκῳ, 45 Sondern ich rede von mir, von meines eigenen Hauses
δοιά· τὸ μὲν πατέρ' ἐσϑλὸν ἀπώλεσα, ὅς ποτ' ἐν ὑμῖν Zwiefacher Not. Zuerst verlor ich den guten Vater,
τοίσδεσσιν βασίλευε, πατὴρ δ' ὣς ἤπιος ἦεν· Euren König, der euch mit Vaterliebe beherrschte.
νῦν δ' αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα Und nun leid' ich noch mehr: mein ganzes Haus ist vielleicht bald
πάγχυ διαρραίσει, βίοτον δ' ἀπὸ πάμπαν ὀλέσσει. Tief ins Verderben gestürzt, und all mein Vermögen zertrümmert!
μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐϑελούσῃ, 50 Meine Mutter umdrängen mit ungestümer Bewerbung
τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες οἳ ἐνϑάδε γ' εἰσὶν ἄριστοι, Freier, geliebte Söhne der Edelsten unseres Volkes.
οἳ πατρὸς μὲν ἐς οἶκον ἀπερρίγασι νέεσϑαι Diese scheuen sich nun, zu Ikarios' Hause zu wandeln,
Ἰκαρίου, ὅς κ' αὐτὸς ἐεδνώσαιτο ϑύγατρα. Ihres Vaters, daß er mit reichem Schatze die Tochter
δοίη δ' ᾧ κ' ἐϑέλοι καί οἱ κεχαρισμένος ἔλϑοι· Gäbe, welchem er wollte, und wer ihm vor allen gefiele;
οἱ δ' εἰς ἡμετέρου πωλεύμενοι ἤματα πάντα, 55 Sondern sie schalten von Tag zu Tag' in unserm Palaste,
βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας, Schlachten unsere Rinder und Schaf' und gemästeten Ziegen
εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴϑοπα οἶνον Für den üppigen Schmaus, und schwelgen im funkelnden Weine
μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ' ἀνήρ, Ohne Scheu; und alles wird leer; denn es fehlt uns ein solcher
οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι. Mann, wie Odysseus war, die Plage vom Hause zu wenden!
ἡμεῖς δ' οὔ νύ τι τοῖοι ἀμυνέμεν· ἦ καὶ ἔπειτα 60 Wir vermögen sie nicht zu wenden, und ach auf immer
λευγαλέοι τ' ἐσόμεσϑα καὶ οὐ δεδαηκότες ἀλκήν. Werden wir hilflos sein, und niemals Tapferkeit üben!
ἦ τ' ἂν ἀμυναίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη· Wahrlich ich wendete sie, wenn ich nur Stärke besäße!
οὐ γὰρ ἔτ' ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ' ἔτι καλῶς Ganz unerträglich begegnet man mir, ganz wider die Ordnung
οἶκος ἐμὸς διόλωλε· νεμεσσήϑητε καὶ αὐτοί, Wird mir mein Haus zerrüttet! Erkennt doch selber das Unrecht,
ἄλλους τ' αἰδέσϑητε περικτίονας ἀνϑρώπους, 65 Oder scheuet euch doch vor andern benachbarten Völkern,
οἳ περιναιετάουσι· ϑεῶν δ' ὑποδείσατε μῆνιν, Welche rings uns umwohnen, und bebt vor der Rache der Götter,
μή τι μεταστρέψωσιν ἀγασσάμενοι κακὰ ἔργα. Daß sie euch nicht im Zorne die Übeltaten vergelten!
λίσσομαι ἠμὲν Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἠδὲ Θέμιστος, Freunde, ich fleh euch bei Zeus, dem Gott des Olympos und Themis,
ἥ τ' ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καϑίζει· Welche die Menschen zum Rat versammelt, und wieder zerstreuet:
σχέσϑε, φίλοι, καί μ' οἶον ἐάσατε πένϑεϊ λυγρῷ 70 Haltet ein, und begnügt euch, daß mich der traurigste Kummer
τείρεσϑ', εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸς ἐσϑλὸς Ὀδυσσεὺς Quält! Hat etwa je mein guter Vater Odysseus
δυσμενέων κάκ' ἔρεξεν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς, Euch vorsätzlich beleidigt, ihr schöngeharnischten Griechen,
τῶν μ' ἀποτεινύμενοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες, Daß ihr mich zum Vergelt vorsätzlich wieder beleidigt;
τούτους ὀτρύνοντες. ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη Warum reizet ihr diese? Mir wäre besser geraten,
ὑμέας ἐσϑέμεναι κειμήλιά τε πρόβασίν τε· 75 Wenn ihr selber mein Gut und meine Herden hinabschlängt!
εἴ χ' ὑμεῖς γε φάγοιτε, τάχ' ἄν ποτε καὶ τίσις εἴη· Täter ihr's, so wäre noch einst Erstattung zu hoffen!
τόφρα γὰρ ἂν κατὰ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεϑα μύϑῳ Denn wir würden so lange die Stadt durchwandern, so flehend
χρήματ' ἀπαιτίζοντες, ἕως κ' ἀπὸ πάντα δοϑείη· Wiederfodern das Unsre, bis alles wäre vergütet!
νῦν δέ μοι ἀπρήκτους ὀδύνας ἐμβάλλετε ϑυμῷ.« Aber nun häuft ihr mir unheilbaren Schmerz auf die Seele!
    ὣς φάτο χωόμενος, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ, 80     Also sprach er im Zorn, und warf den Scepter zur Erde,
δάκρυ' ἀναπρήσας· οἶκτος δ' ἕλε λαὸν ἅπαντα. Tränen vergießend, und rührte die ganze Versammlung zum Mitleid.
ἔνϑ' ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν, οὐδέ τις ἔτλη Schweigend saßen sie all' umher, und keiner im Volke
Τηλέμαχον μύϑοισιν ἀμείψασϑαι χαλεποῖσιν· Wagte Telemachos Rede mit Drohn entgegen zu wüten.
Ἀντίνοος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπε· Aber Eupeithes' Sohn Antinoos gab ihm zur Antwort:
    »Τηλέμαχ' ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες 85     Jüngling von trotziger Red' und verwegenem Mute, was sprachst du
ἡμέας αἰσχύνων, ἐϑέλοις δέ κε μῶμον ἀνάψαι. Da für Lästerung aus? Du machtest uns gerne zum Abscheu!
σοὶ δ' οὔ τι μνηστῆρες Ἀχαιῶν αἴτιοί εἰσιν, Aber es haben die Freier an dir des keines verschuldet;
ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ τοι περὶ κέρδεα οἶδεν. Deine Mutter ist schuld, die Listigste unter den Weibern!
ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ' εἶσι τέταρτον, Denn drei Jahre sind schon verflossen, und bald auch das vierte,
ἐξ οὕ ἀτέμβει ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν Ἀχαιῶν. 90 Seit sie mit eitlem Wahne die edlen Achaier verspottet!
πάντας μὲν ῥ' ἔλπει, καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ, Allen verheißt sie Gunst, und sendet jedem besonders
ἀγγελίας προϊεῖσα· νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ. Schmeichelnde Botschaft; allein im Herzen denket sie anders!
ἡ δὲ δόλον τόνδ' ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε· Unter anderen Listen ersann sie endlich auch diese:
στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε, Trüglich zettelte sie in ihrer Kammer ein feines
λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ' ἡμῖν μετέειπε· 95 Übergroßes Geweb', und sprach zu unsrer Versammlung:
κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ ϑάνε δῖος Ὀδυσσεύς, Jünglinge, die ihr mich liebt, nach dem Tode des edlen Odysseus,
μίμνετ' ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος Dringt auf meine Vermählung nicht eher, bis ich den Mantel
ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ' ὄληται, Fertig gewirkt (damit nicht umsonst das Garn mir verderbe!)
Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν Welcher dem Helden Laertes zum Leichengewande bestimmt ist,
μοῖρ' ὀλοὴ καϑέλῃσι τανηλεγέος ϑανάτοιο, 100 Wann ihn die finstre Stunde mit Todesschlummer umschattet:
μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ, Daß nicht irgend im Lande mich eine Achaierin tadle,
αἴ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται πολλὰ κτεατίσσας. Läg' er uneingekleidet, der einst so vieles beherrschte!
ὣς ἔφαϑ', ἡμῖν δ' αὖτ' ἐπεπείϑετο ϑυμὸς ἀγήνωρ. Also sprach sie mit List, und bewegte die Herzen der Edlen.
ἔνϑα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν, Und nun webete sie des Tages am großen Gewebe:
νύκτας δ' ἀλλύεσκεν, ἐπὴν δαΐδας παραϑεῖτο. 105 Aber des Nachts, dann trennte sie's auf, beim Scheine der Fackeln.
ὣς τρίετες μὲν ἔληϑε δόλῳ καὶ ἔπειϑεν Ἀχαιούς· Also täuschte sie uns drei Jahr, und betrog die Achaier.
ἀλλ' ὅτε τέτρατον ἦλϑεν ἔτος καὶ ἐπήλυϑον ὧραι, Als nun das vierte Jahr im Geleite der Horen herankam
καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη, Und mit dem wechselnden Mond viel Tage waren verschwunden;
καὶ τήν γ' ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν. Da verkündet' uns eine der Weiber das schlaue Geheimnis,
ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐϑέλουσ', ὑπ' ἀνάγκης· 110 Und wir fanden sie selbst bei der Trennung des schönen Gewebes.
σοὶ δ' ὧδε μνηστῆρες ὑποκρίνονται, ἵν' εἰδῇς Also mußte sie's nun, auch wider Willen, vollenden.
αὐτὸς σῷ ϑυμῷ, εἰδῶσι δὲ πάντες Ἀχαιοί· Siehe nun deuten die Freier dir an, damit du es selber
μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχϑι δέ μιν γαμέεσϑαι Wissest in deinem Herzen, und alle Achaier es wissen!
τῷ ὅτεῴ τε πατὴρ κέλεται καὶ ἁνδάνει αὐτῇ. Sende die Mutter hinweg, und gebeut ihr, daß sie zum Manne
εἰ δ' ἔτ' ἀνιήσει γε πολὺν χρόνον υἷας Ἀχαιῶν, 115 Nehme, wer ihr gefällt, und wen der Vater ihr wählet.
τὰ φρονέουσ' ἀνὰ ϑυμόν, ἅ οἱ περὶ δῶκεν Ἀϑήνη, Aber denkt sie noch lange zu höhnen die edlen Achaier,
ἔργα τ' ἐπίστασϑαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσϑλὰς Und sich der Gaben zu freun, die ihr Athene verliehn hat,
κέρδεά ϑ', οἷ' οὔ πώ τιν' ἀκούομεν οὐδὲ παλαιῶν, Wundervolle Gewande mit klugem Geiste zu wirken,
τάων αἳ πάρος ἦσαν ἐϋπλοκαμῖδες Ἀχαιαί, Und der erfindsamen List, die selbst in Jahren der Vorwelt
Τυρώ τ' Ἀλκμήνη τε ἐϋστέφανός τε Μυκήνη· 120 Keine von Griechenlands schönlockigen Töchtern gekannt hat,
τάων οὔ τις ὁμοῖα νοήματα Πηνελοπείῃ Tyro nicht, noch Alkmene, und nicht die schöne Mykene;
ᾔδη· ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ' ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε. – (Keine von allen war der erfindsamen Penelopeia
τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ' ἔδονται, Gleich an Verstand!) so soll ihr doch diese Erfindung nicht glücken!
ὄφρα κε κείνη τοῦτον ἔχῃ νόον, ὅν τινά οἱ νῦν Denn wir schmausen so lange von deinen Herden und Gütern,
ἐν στήϑεσσι τιϑεῖσι ϑεοί· μέγα μὲν κλέος αὐτῇ 125 Als sie in diesem Sinne beharrt, den jetzo die Götter
ποιεῖτ', αὐτὰρ σοί γε ποϑὴν πολέος βιότοιο. Ihr in die Seele gegeben! Sich selber bringet sie freilich
ἡμεῖς δ' οὔτ' ἐπὶ ἔργα πάρος γ' ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ, Großen Ruhm, dir aber Verlust an großem Vermögen!
πρίν γ' αὐτὴν γήμασϑαι Ἀχαιῶν ᾧ κ' ἐϑέλῃσι.« Eher weichen wir nicht zu den Unsrigen oder zu andern,
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· Ehe sie aus den Achaiern sich einen Bräutigam wählet!
»Ἀντίνο', οὔ πως ἔστι δόμων ἀέκουσαν ἀπῶσαι 130     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
ἥ μ' ἔτεχ', ἥ μ' ἔϑρεψε, πατὴρ δ' ἐμὸς ἄλλοϑι γαίης, Ganz unmöglich ist mir's, Antinoos, die zu verstoßen,
ζώει ὅ γ' ἦ τέϑνηκε· κακὸν δέ με πόλλ' ἀποτίνειν Die mich gebar und erzog; mein Vater leb' in der Fremde,
Ἰκαρίῳ, αἴ κ' αὐτὸς ἑκὼν ἀπὸ μητέρα πέμψω. Oder sei tot! Schwer würde mir auch des Gutes Erstattung
ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸς κακὰ πείσομαι, ἄλλα δὲ δαίμων An Ikarios sein, verstieß' ich selber die Mutter.
δώσει, ἐπεὶ μήτηρ στυγερὰς ἀρήσετ' ἐρινῦς 135 Denn hart würde gewiß ihr Vater mich drücken, und härter
οἴκου ἀπερχομένη· νέμεσις δέ μοι ἐξ ἀνϑρώπων Noch die göttliche Rache, wenn von uns scheidend die Mutter
ἔσσεται· ὣς οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦϑον ἐνίψω. Mich den grausen Erinnen verfluchte! dann wär' ich ein Abscheu
ὑμέτερος δ' εἰ μὲν ϑυμὸς νεμεσίζεται αὐτῶν, Aller Menschen! - O nein! ich kann ihr das nicht gebieten!
ἔξιτέ μοι μεγάρων, ἄλλας δ' ἀλεγύνετε δαῖτας Haltet ihr euch dadurch in eurem Herzen beleidigt,
ὑμὰ κτήματ' ἔδοντες ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους. 140 Nun so geht aus dem Haus, und sucht euch andere Mähler!
εἰ δ' ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον Zehret von eurem Gut, und laßt die Bewirtungen umgehn!
ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσϑαι, Aber wenn ihr es so bequemer und lieblicher findet,
κείρετ'· ἐγὼ δὲ ϑεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας, Eines Mannes Hab' ohn alle Vergeltung zu fressen;
αἴ κέ ποϑι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσϑαι· Schlingt sie hinab! Ich werde die ewigen Götter anflehn,
νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσϑεν ὄλοισϑε.« 145 Ob euch nicht endlich einmal Zeus eure Taten bezahle,
    ὣς φάτο Τηλέμαχος, τῷ δ' αἰετὼ εὐρύοπα Ζεὺς Daß ihr in unserem Haus auch ohne Vergeltung dahinstürzt!
ὑψόϑεν ἐκ κορυφῆς ὄρεος προέηκε πέτεσϑαι.     Also sprach er, da sandte der Gott weithallender Donner
τὼ δ' ἕως μέν ῥ' ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇσ' ἀνέμοιο, Ihm zween Adler herab vom hohen Gipfel des Berges.
πλησίω ἀλλήλοισι τιταινομένω πτερύγεσσιν· Anfangs schwebten sie sanft einher im Hauche des Windes,
ἀλλ' ὅτε δὴ μέσσην ἀγορὴν πολύφημον ἱκέσϑην, 150 Einer nahe dem andern, mit ausgebreiteten Schwingen;
ἔνϑ' ἐπιδινηϑέντε τιναξάσϑην πτερὰ πυκνά, Jetzo über der Mitte der stimmenvollen Versammlung,
ἐς δ' ἰδέτην πάντων κεφαλάς, ὄσσοντο δ' ὄλεϑρον· Flogen sie wirbelnd herum, und schlugen stark mit den Schwingen,
δρυψαμένω δ' ὀνύχεσσι παρειὰς ἀμφί τε δειρὰς Schauten auf aller Scheitel herab, und drohten Verderben,
δεξιὼ ἤϊξαν διά τ' οἰκία καὶ πόλιν αὐτῶν. Und zerkratzten sich selbst mit den Klauen die Wangen und Hälse,
ϑάμβησαν δ' ὄρνιϑας, ἐπεὶ ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν· 155 Und sie wandten sich rechts, und stürmten über die Stadt hin.
ὥρμηναν δ' ἀνὰ ϑυμὸν ἅ περ τελέεσϑαι ἔμελλον. Alle staunten dem Zeichen, das ihre Augen gesehen,
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιϑέρσης Und erwogen im Herzen das vorbedeutete Schicksal.
Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὁμηλικίην ἐκέκαστο     Unter ihnen begann der graue Held Halitherses,
ὄρνιϑας γνῶναι καὶ ἐναίσιμα μυϑήσασϑαι· Mastors Sohn, berühmt vor allen Genossen des Alters,
ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε· 160 Vögelflüge zu deuten, und künftige Dinge zu reden;
    »κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰϑακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω· Dieser erhub im Volk die Stimme der Weisheit, und sagte:
μνηστῆρσιν δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος τάδε εἴρω.     Höret mich jetzt, ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage!
τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδεται· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς Aber vor allen gilt die Freier meine Verkündung!
δὴν ἀπάνευϑε φίλων ὧν ἔσσεται, ἀλλά που ἤδη Ihre Häupter umschwebt ein schreckenvolles Verhängnis!
ἐγγὺς ἐὼν τοίσδεσσι φόνον καὶ κῆρα φυτεύει, 165 Denn nicht lange mehr weilet Odysseus fern von den Seinen;
πάντεσσιν· πολέσιν δὲ καὶ ἄλλοισιν κακὸν ἔσται, Sondern er nahet sich schon, und bereitet Tod und Verderben
οἳ νεμόμεσϑ' Ἰϑάκην εὐδείελον. ἀλλὰ πολὺ πρὶν Diesen allen; auch droht noch vielen andern das Unglück,
φραζώμεσϑ' ὥς κεν καταπαύσομεν· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ Uns Bewohnern der Hügel von Ithaka! Laßt uns denn jetzo
παυέσϑων· καὶ γάρ σφιν ἄφαρ τόδε λώϊόν ἐστιν. Überlegen, wie wir sie mäßigen; oder sie selber
οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύομαι, ἀλλ' ἐῢ εἰδώς· 170 Mäßigen sich, und gleich! zu ihrer eigenen Wohlfahrt!
καὶ γὰρ κείνῳ φημὶ τελευτηϑῆναι ἅπαντα, Euch weissaget kein Neuling, ich red' aus alter Erfahrung!
ὥς οἱ ἐμυϑεόμην, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον Wahrlich das alles geht in Erfüllung, was ich ihm damals
Ἀργεῖοι, μετὰ δέ σφιν ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς. Deutete, als die Argeier in hohlen Schiffen gen Troja
φῆν κακὰ πολλὰ παϑόντ', ὀλέσαντ' ἄπο πάντας ἑταίρους, Fuhren, mit ihnen zugleich der erfindungsreiche Odysseus:
ἄγνωστον πάντεσσιν ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ 175 Nach unendlicher Trübsal, entblößt von allen Gefährten,
οἴκαδ' ἐλεύσεσϑαι· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται« Allen Seinigen fremd, würd' er im zwanzigsten Jahre
    τὸν δ' αὖτ' Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα· Wieder zur Heimat kehren. Das wird nun alles erfüllet!
»ὦ γέρον, εἰ δ' ἄγε δὴ μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν     Aber Polybos' Sohn Eurymachos sagte dagegen:
οἴκαδ' ἰών, μή πού τι κακὸν πάσχωσιν ὀπίσσω· Hurtig zu Hause mit dir, o Greis, und deute das Schicksal
ταῦτα δ' ἐγὼ σέο πολλὸν ἀμείνων μαντεύεσϑαι. 180 Deinen Söhnen daheim, daß ihnen kein Übel begegne!
ὄρνιϑες δέ τε πολλοὶ ὑπ' αὐγὰς ἠελίοιο Dieses versteh ich selber, und besser als du, zu deuten!
φοιτῶσ', οὐδέ τε πάντες ἐναίσιμοι· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς Freilich schweben der Vögel genug in den Strahlen der Sonne,
ὤλετο τῆλ', ὡς καὶ σὺ καταφϑίσϑαι σὺν ἐκείνῳ Aber nicht alle verkünden ein Schicksal! Wahrlich Odysseus
ὤφελες· οὐκ ἂν τόσσα ϑεοπροπέων ἀγόρευες, Starb in der Fern'! O wärest auch du mit ihm ins Verderben
οὐδέ κε Τηλέμαχον κεχολωμένον ὧδ' ἀνιείης, 185 Hingefahren! Dann schwatztest du hier nicht so viel von der Zukunft,
σῷ οἴκῳ δῶρον ποτιδέγμενος, αἴ κε πόρῃσιν. Suchtest nicht Telemachos Groll noch mehr zu erbittern,
ἀλλ' ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται· Harrend, ob er vielleicht dein Haus mit Geschenken bereichre!
αἴ κε νεώτερον ἄνδρα παλαιά τε πολλά τε εἰδὼς Aber ich sage dir an, und das wird wahrlich erfüllet!
παρφάμενος ἐπέεσσιν ἐποτρύνῃς χαλεπαίνειν, Wo du den Jüngling dort, kraft deiner alten Erfahrung,
αὐτῷ μέν οἱ πρῶτον ἀνιηρέστερον ἔσται, 190 Durch dein schlaues Geschwätz aufwiegelst, sich wild zu gebärden;
[πρῆξαι δ' ἔμπης οὔ τι δυνήσεται εἵνεκα τῶνδε·] Dann wird er selber zuerst noch tiefer sinken in Drangsal,
σοὶ δὲ, γέρον, ϑῳὴν ἐπιϑήσομεν, ἥν κ' ἐνὶ ϑυμῷ Und im geringsten nichts vor diesen Männern vermögen.
τίνων ἀσχάλλῃς· χαλεπὸν δέ τοι ἔσσεται ἄλγος. Und du sollst es, o Greis, mit schwerer kränkender Buße
Τηλεμάχῳ δ' ἐν πᾶσιν ἐγὼν ὑποϑήσομαι αὐτός· Uns entgelten, damit du es tief in der Seele bereuest!
μητέρα ἣν ἐς πατρὸς ἀνωγέτω ἀπονέεσϑαι· 195 Aber Telemachos höre statt aller nun meinen Rat an:
οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα Zwing' er die Mutter zum Hause des Vaters wiederzukehren!
πολλὰ μάλ', ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσϑαι. Dort bereite man ihr die Hochzeit, und statte sie reichlich
οὐ γὰρ πρὶν παύσεσϑαι ὀΐομαι υἷας Ἀχαιῶν Ihrem Bräutigam aus, wie lieben Töchtern gebühret!
μνηστύος ἀργαλέης, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης, Eher werden gewiß der Achaier Söhne nicht abstehn,
οὔτ' οὖν Τηλέμαχον, μάλα περ πολύμυϑον ἐόντα, 200 Penelopeia zu drängen; denn siehe! wir zittern vor niemand,
οὔτε ϑεοπροπίης ἐμπαζόμεϑ', ἣν σύ, γεραιέ, Selbst vor Telemachos nicht, und wär' er auch noch so gesprächig!
μυϑέαι ἀκράαντον, ἀπεχϑάνεαι δ' ἔτι μᾶλλον. Achten auch der Deutungen nicht, die du eben, o Alter,
χρήματα δ' αὖτε κακῶς βεβρώσεται, οὐδέ ποτ' ἶσα So in den Wind hinschwatzest! Du wirst uns nur immer verhaßter
ἔσσεται, ὄφρα κεν ἥ γε διατρίβῃσιν Ἀχαιοὺς Unser schwelgender Schmaus soll wieder beginnen, und niemals
ὃν γάμον· ἡμεῖς δ' αὖ ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα 205 Ordnung im Hause bestehn, bis jene sich den Achaiern
εἵνεκα τῆς ἀρετῆς ἐριδαίνομεν, οὐδὲ μετ' ἄλλας Wegen der Hochzeit erklärt; wir wollen in steter Erwartung,
ἐρχόμεϑ', ἃς ἐπιεικὲς ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ.« Künftig wie vor, um den Preis wetteifern, und nimmer zu andern
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· Weibern gehn, um die jedwedem zu werben erlaubt ist!
»Εὐρύμαχ' ἠδὲ καὶ ἄλλοι, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
ταῦτα μὲν οὐχ ὑμέας ἔτι λίσσομαι οὐδ' ἀγορεύω· 210 Hör, Eurymachos, hört ihr andern glänzenden Freier!
ἤδη γὰρ τὰ ἴσασι ϑεοὶ καὶ πάντες Ἀχαιοί. Hierum werd ich vor euch nicht weiter flehen noch reden;
ἀλλ' ἄγε μοι δότε νῆα ϑοὴν καὶ εἴκοσ' ἑταίρους, Denn das wissen ja schon die Götter und alle Achaier.
οἵ κέ μοι ἔνϑα καὶ ἔνϑα διαπρήσσωσι κέλευϑον. Aber gebt mir ein rüstiges Schiff und zwanzig Gefährten,
εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαϑόεντα, Welche mit mir die Pfade des weiten Meeres durchsegeln.
νόστον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο, 215 Denn ich gehe gen Sparta und zu der sandigen Pylos,
ἤν τίς μοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσω Um nach Kunde zu forschen vom langabwesenden Vater;
ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνϑρώποισιν. Ob mir's einer verkünde der Sterblichen, oder ich Ossa,
εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσω, Zeus' Gesandte, vernehme, die viele Gerüchte verbreitet.
ἦ τ' ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίην ἐνιαυτόν· Hör' ich, er lebe noch, mein Vater, und kehre zur Heimat;
εἰ δέ κε τεϑνηῶτος ἀκούσω μηδ' ἔτ' ἐόντος, 220 Dann, wie bedrängt ich auch sei, erduld' ich's noch ein Jahr lang.
νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν Hör' ich, er sei gestorben, und nicht mehr unter den Menschen;
σῆμά τέ οἱ χείω καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξω Siehe, dann kehr' ich wieder zur lieben heimischen Insel,
πολλὰ μάλ', ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω.« Häufe dem Vater ein Mal, und opfere Totengeschenke
    ἦ τοι ὅ γ' ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο, τοῖσι δ' ἀνέστη Reichlich, wie sich's gebührt, und geb' einem Manne die Mutter.
Μέντωρ, ὅς ῥ' Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἦεν ἑταῖρος, 225 Also sprach der Jüngling, und setzte sich. Jetzo erhub sich
καί οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα, Mentor, ein alter Freund des tadellosen Odysseus,
πείϑεσϑαί τε γέροντι καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσειν· Dem er, von Ithaka schiffend, des Hauses Sorge vertrauet,
ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε· Daß er dem Greise gehorcht', und alles in Ordnung erhielte.
    »κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰϑακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω· Dieser erhub im Volk die Stimme der Weisheit, und sagte:
μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω 230 Höret mich jetzt, ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage!
σκηπτοῦχος βασιλεύς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς, Künftig befleiße sich keiner der scepterführenden Herrscher,
ἀλλ' αἰεὶ χαλεπός τ' εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι, Huldreich, mild und gnädig zu sein, und die Rechte zu schützen;
ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος ϑείοιο Sondern er wüte nur stets, und frevle mit grausamer Seele!
λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ' ὣς ἤπιος ἦεν. Niemand erinnert sich ja des göttergleichen Odysseus
ἀλλ' ἦ τοι μνηστῆρας ἀγήνορας οὔ τι μεγαίρω 235 Von den Völkern, die er mit Vaterliebe beherrschte!
ἕρδειν ἔργα βίαια κακορραφίῃσι νόοιο· Aber ich eifre jetzt nicht gegen die trotzigen Freier,
σφὰς γὰρ παρϑέμενοι κεφαλὰς κατέδουσι βιαίως Die so gewaltsame Taten mit tückischer Seele beginnen;
οἶκον Ὀδυσσῆος, τὸν δ' οὐκέτι φασὶ νέεσϑαι. Denn sie weihen ihr Haupt dem Verderben, da sie Odysseus
νῦν δ' ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίζομαι, οἷον ἅπαντες Habe wie Räuber verprassen, und wähnen, er kehre nicht wieder.
ἧσϑ' ἄνεω, ἀτὰρ οὔ τι καϑαπτόμενοι ἐπέεσσι 240 Jetzo schelt' ich das übrige Volk, daß ihr alle so gänzlich
παύρους μνηστῆρας κατερύκετε πολλοὶ ἐόντες.« Stumm dasitzt, und auch nicht mit einem strafenden Worte
    τὸν δ' Εὐηνορίδης Λειώκριτος ἀντίον ηὔδα· Diese Freier, die wenigen, zähmt, da euer so viel sind!
»Μέντορ ἀταρτηρέ, φρένας ἠλεέ, ποῖον ἔειπες     Aber Euenors Sohn Leiokritos sagte dagegen:
ἡμέας ὀτρύνων καταπαυέμεν. ἀργαλέον δὲ Mentor, du Schadenstifter von törichtem Herzen, was sprachst du
ἀνδράσι καὶ πλεόνεσσι μαχέσσασϑαι περὶ δαιτί. 245 Da vor Lästerung aus, und befahlst, uns Freier zu zähmen?
εἴ περ γάρ κ' Ὀδυσεὺς Ἰϑακήσιος αὐτὸς ἐπελϑὼν Schwer, auch mehreren, ist der Kampf mit schmausenden Männern!
δαινυμένους κατὰ δῶμα ἑὸν μνηστῆρας ἀγαυοὺς Wenn auch selbst Odysseus, der Held von Ithaka, käme,
ἐξελάσαι μεγάροιο μενοινήσει' ἐνὶ ϑυμῷ, Und die glänzenden Freier, die seine Güter verschmausen,
οὔ κέν οἱ κεχάροιτο γυνή, μάλα περ χατέουσα, Aus dem Palaste zu treiben gedächte; so würde sich dennoch
ἐλϑόντ', ἀλλά κεν αὐτοῦ ἀεικέα πότμον ἐπίσποι, 250 Seine Gemahlin nicht, wie sehr sie auch schmachtet, der Ankunft
εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ' οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες. Freun! Ihn träfe gewiß auf der Stelle das Schreckenverhängnis,
ἀλλ' ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασϑ' ἐπὶ ἔργα ἕκαστος, Wenn er mit mehreren kämpfte! Du hast nicht klüglich geredet!
τούτῳ δ' ὀτρυνέει Μέντωρ ὁδὸν ἠδ' Ἁλιϑέρσης, Aber wohlan! ihr Männer, zerstreut euch zu euren Geschäften!
οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοί εἰσιν ἑταῖροι. Diesem beschleunigen wohl Halitherses und Mentor die Reise,
ἀλλ', ὀΐω, καὶ δηϑὰ καϑήμενος ἀγγελιάων 255 Welche von alters her Odysseus Freunde gewesen!
πεύσεται εἰν Ἰϑάκῃ, τελέει δ' ὁδὸν οὔ ποτε ταύτην.« Aber ich hoffe, er sitzt noch lang', und spähet sich Botschaft
    ὣς ἄρ' ἐφώνησεν, λῦσεν δ' ἀγορὴν αἰψηρήν. Hier in Ithaka aus; die Reise vollendet er niemals!
οἱ μὲν ἄρ' ἐσκίδναντο ἑὰ πρὸς δώμαϑ' ἕκαστος,     Also sprach der Freier, und trennte schnell die Versammlung.
μνηστῆρες δ' ἐς δώματ' ἴσαν ϑείου Ὀδυσῆος. Alle zerstreueten sich, ein jeder zu seinen Geschäften;
    Τηλέμαχος δ' ἀπάνευϑε κιὼν ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσης, 260 Aber die Freier gingen zum Hause des edlen Odysseus.
χεῖρας νιψάμενος πολιῆς ἁλός, εὔχετ' Ἀϑήνῃ· Und Telemachos ging beiseit ans Ufer des Meeres,
    »κλῦϑί μευ, ὃ χϑιζὸς ϑεὸς ἤλυϑες ἡμέτερον δῶ Wusch in der grauen Flut die Händ', und flehte Athenen:
καί μ' ἐν νηῒ κέλευσας ἐπ' ἠεροειδέα πόντον,     Höre mich, Gott, der du gestern in unserm Hause erschienest,
νόστον πευσόμενον πατρὸς δὴν οἰχομένοιο, Und mir befahlst, im Schiffe das dunkle Meer zu durchfahren,
ἔρχεσϑαι· τὰ δὲ πάντα διατρίβουσιν Ἀχαιοί, 265 Und nach Kunde zu forschen vom langabwesenden Vater:
μνηστῆρες δὲ μάλιστα, κακῶς ὑπερηνορέοντες.« Himmlischer, siehe! das alles verhindern nun die Achaier,
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, σχεδόϑεν δέ οἱ ἦλϑεν Ἀϑήνη, Aber am meisten die Freier voll übermütiger Bosheit!
Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν,     Also sprach er flehend. Ihm nahte sich Pallas Athene,
καί μιν φωνήσασ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Mentorn gleich in allem, sowohl an Gestalt wie an Stimme.
    »Τηλέμαχ', οὐδ' ὄπιϑεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ' ἀνοήμων· 270 Und sie redet' ihn an, und sprach die geflügelten Worte:
εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς ἐνέστακται μένος ἠΰ,     Jüngling, du mußt dich hinfort nicht feige betragen noch töricht!
οἷος κεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε, Hast du von deinem Vater die hohe Seele geerbet,
οὔ τοι ἔπειϑ' ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται οὐδ' ἀτέλεστος. Bist du, wie jener einst, gewaltig in Taten und Worten;
εἰ δ' οὐ κείνου γ' ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης, Dann wird keiner die Reise dir hindern oder vereiteln.
οὔ σε ἔπειτα ἔολπα τελευτήσειν ἃ μενοινᾷς. 275 Aber bist du nicht sein Samen und Penelopeiens;
παῦροι γάρ τοι παῖδες ὁμοῖοι πατρὶ πέλονται, Dann verzweifl' ich, du wirst niemals dein Beginnen vollenden.
οἱ πλέονες κακίους, παῦροι δέ τε πατρὸς ἀρείους. Wenige Kinder nur sind gleich den Vätern an Tugend,
ἀλλ' ἐπεὶ οὐδ' ὄπιϑεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ' ἀνοήμων, Schlechter als sie die meisten, und nur sehr wenige besser.
οὐδέ σε πάγχυ γε μῆτις Ὀδυσσῆος προλέλοιπεν, Wirst du dich aber hinfort nicht feige betragen noch töricht,
ἐλπωρή τοι ἔπειτα τελευτῆσαι τάδε ἔργα. 280 Und verließ dich nicht völlig der Geist des großen Odysseus;
τῶ νῦν μνηστήρων μὲν ἔα βουλήν τε νόον τε Dann ist Hoffnung genug, du wirst das Werk noch vollenden.
ἀφραδέων, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι· Darum kümmre dich nicht das Sinnen und Trachten der Freier:
οὐδέ τι ἴσασιν ϑάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν, Toren sind sie, und kennen Gerechtigkeit weder noch Weisheit,
ὡς δή σφιν σχεδόν ἐστιν ἐπ' ἤματι πάντας ὀλέσϑαι. Ahnen auch nicht einmal den Tod und das schwarze Verhängnis,
σοὶ δ' ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς· 285 Welches schon naht, um sie alle an einem Tage zu würgen.
τοῖος γάρ τοι ἑταῖρος ἐγὼ πατρώϊός εἰμι, Aber dich soll nichts mehr an deiner Reise verhindern.
ὅς τοι νῆα ϑοὴν στελέω καὶ ἅμ' ἕψομαι αὐτός. Ich, der älteste Freund von deinem Vater Odysseus,
ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς δώματ' ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει, Will dir rüsten ein hurtiges Schiff, und dich selber begleiten,
ὅπλισσόν τ' ἤϊα καὶ ἄγγεσιν ἄρσον ἅπαντα, Gehe nun wieder zu Haus, und bleib in der Freier Gesellschaft;
οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι καὶ ἄλφιτα, μυελὸν ἀνδρών, 290 Dann bereite dir Zehrung, und hebe sie auf in Gefäßen:
δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν· ἐγὼ δ' ἀνὰ δῆμον ἑταίρους Wein in irdenen Krügen, und Mehl, das Mark der Männer,
αἶψ' ἐϑελοντῆρας συλλέξομαι. εἰσὶ δὲ νῆες In dichtnähtigen Schläuchen. Ich will jetzt unter dem Volke
πολλαὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰϑάκῃ, νέαι ἠδὲ παλαιαί· Dir Freiwillige sammeln zu Ruderern. Viel sind der Schiffe
τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψομαι ἥ τις ἀρίστη, An der umfluteten Küste von Ithaka, neue bei alten;
ὦκα δ' ἐφοπλίσσαντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.« 295 Hiervon will ich für dich der trefflichsten eines erlesen.
    ὣς φάτ' Ἀϑηναίη, κούρη Διός· οὐδ' ἄρ' ἔτι δὴν Hurtig rüsten wir dieses, und steuren ins offene Weltmeer.
Τηλέμαχος παρέμιμνεν, ἐπεὶ ϑεοῦ ἔκλυεν αὐδήν.     Also sprach Athenaia, Kronions Tochter: und länger
βῆ δ' ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ, Säumte Telemachos nicht; er gehorchte der Stimme der Göttin,
εὗρε δ' ἄρα μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν Und ging wieder zu Hause mit tiefbekümmertem Herzen.
αἶγας ἀνιεμένους σιάλους ϑ' εὕοντας ἐν αὐλῇ. 300 Allda fand er die Schar der stolzen Freier: im Hofe
Ἀντίνοος δ' ἰϑὺς γελάσας κίε Τηλεμάχοιο· Streiften sie Ziegen ab, und sengten gemästete Schweine.
ἔν τ' ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζε· Und Antinoos kam ihm lachend entgegen gewandelt,
    »Τηλέμαχ' ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, μή τί τοι ἄλλο Faßte Telemachos Hand, und sprach mit freundlicher Stimme:
ἐν στήϑεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε,     Jüngling von trotziger Red' und verwegenem Mute, sei ruhig,
ἀλλά μάλ' ἐσϑιέμεν καὶ πινέμεν, ὡς τὸ πάρος περ. 305 Und bekümmre dich nicht um böse Taten und Worte!
ταῦτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήσουσιν Ἀχαιοί, Laß uns, künftig wie vor, in Wollust essen und trinken:
νῆα καὶ ἐξαίτους ἐρέτας, ἵνα ϑᾶσσον ἵκηαι Dieses alles besorgen dir schon die Achaier, ein schnelles
ἐς Πύλον ἠγαϑέην μετ' ἀγαυοῦ πατρὸς ἀκουήν.« Schiff und erlesne Gefährten; damit du die göttliche Pylos
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· Bald erreichst, und Kunde vom trefflichen Vater erforschest!
»Ἀντίνο', οὔ πως ἔστιν ὑπερφιάλοισι μεϑ' ὑμῖν 310     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
δαίνυσϑαί τ' ἀκέοντα καὶ εὐφραίνεσϑαι ἕκηλον. O wie ziemte mir das, Antinoos, unter euch Stolzen
ἦ οὐχ ἅλις, ὡς τὸ πάροιϑεν ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσϑλὰ Schweigend am Mahle zu sitzen, und ruhig im Taumel der Freude?
κτήματ' ἐμά, μνηστῆρες, ἐγὼ δ' ἔτι νήπιος ἦα; Ist es euch nicht genug, ihr Freier, daß ihr so lange
νῦν δ' ὅτε δὴ μέγας εἰμί, καὶ ἄλλων μῦϑον ἀκούων Meine köstlichen Güter verschwelgt habt, da ich ein Kind war?
πυνϑάνομαι, καὶ δή μοι ἀέξεται ἔνδοϑι ϑυμός, 315 Jetzt da ich größer bin, und tüchtig, anderer Reden
πειρήσω, ὥς κ' ὔμμι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰήλω, Nachzuforschen, und höher der Mut im Busen mir steiget,
ἠὲ Πύλονδ' ἐλϑὼν ἢ αὐτοῦ τῷδ' ἐνὶ δήμῳ. Werd' ich streben, auf euch des Todes Rache zu bringen.
εἶμι μέν, οὐδ' ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται ἣν ἀγορεύω, Ob ich gen Pylos geh, oder hier in Ithaka bleibe!
ἔμπορος· οὐ γὰρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ' ἐρετάων Reisen will ich, und nichts soll meinen Entschluß mir vereiteln,
γίνομαι· ὥς νύ που ὔμμιν ἐείσατο κέρδιον εἶναι.« 320 Im gedungenen Schiffe! Denn weder Schiffe noch Rudrer
    ἦ ῥα, καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσατ' Ἀντινόοιο Hab' ich in meiner Gewalt: so schien es euch freilich am besten!
ῥεῖα· μνηστῆρες δὲ δόμον κάτα δαῖτα πένοντο.     Also sprach er, und zog die Hand aus der Hand des Verräters
οἱ δ' ἐπελώβευον καὶ ἐκερτόμεον ἐπέεσσιν· Leicht. Die Freier im Saale bereiteten emsig die Mahlzeit.
ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων· Und sie spotteten seiner, und redeten höhnende Worte.
    »ἦ μάλα Τηλέμαχος φόνον ἥμιν μερμηρίζει. 325 Unter dem Schwarme begann ein übermütiger Jüngling:
ἤ τινας ἐκ Πύλου ἄξει ἀμύντορας ἠμαϑόεντος,     Wahrlich, Telemachos sinnt recht ernstlich auf unsre Ermordung!
ἢ ὅ γε καὶ Σπάρτηϑεν, ἐπεί νύ περ ἵεται αἰνῶς· Gebt nur acht: er holet sich Hilf' aus der sandigen Pylos,
ἠὲ καὶ εἰς Ἐφύρην ἐϑέλει, πίειραν ἄρουραν, Oder sogar aus Sparta! Er treibt's mit gewaltigem Eifer!
ἐλϑεῖν, ὄφρ' ἔνϑεν ϑυμοφϑόρα φάρμακ' ἐνείκῃ, Oder er lenkt auch jetzo nach Ephyras fruchtbarem Lande
ἐν δὲ βάλῃ κρητῆρι καὶ ἡμέας πάντας ὀλέσσῃ.« 330 Seine Fahrt, und kauft sich tötende Gifte; die mischt er
    ἄλλος δ' αὖτ' εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων· Heimlich in unseren Wein, dann sind wir alle verloren.
»τίς δ' οἶδ', εἴ κε καὶ αὐτὸς ἰὼν κοίλης ἐπὶ νηὸς     Und von neuem begann ein übermütiger Jüngling:
τῆλε φίλων ἀπόληται ἀλώμενος ὥς περ Ὀδυσσεύς; Aber wer weiß, ob dieser nicht auch mit dem Leben die Schiffahrt,
οὕτω κεν καὶ μᾶλλον ὀφέλλειεν πόνον ἄμμιν· Fern von den Seinen, bezahlt, umhergestürmt wie Odysseus?
κτήματα γάρ κεν πάντα δασαίμεϑα, οἰκία δ' αὖτε 335 Denkt, darin macht er uns hier noch sorgenvollere Arbeit!
τούτου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ' ὅς τις ὀπυίοι.« Teilen müßten wir ja das ganze Vermögen, und räumen
    ὣς φάν· ὁ δ' ὑψόροφον ϑάλαμον κατεβήσετο πατρός, Seiner Mutter das Haus, und ihrem jungen Gemahle!
εὐρύν, ὅϑι νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο     Aber Telemachos stieg ins hohe weite Gewölbe
ἐσϑής τ' ἐν χηλοῖσιν ἅλις τ' εὐῶδες ἔλαιον. Seines Vaters hinab, wo Gold und Kupfer gehäuft lag,
ἐν δὲ πίϑοι οἴνοιο παλαιοῦ ἡδυπότοιο 340 Prächtige Kleider in Kasten, und Fässer voll duftendes Öles.
ἕστασαν, ἄκρητον ϑεῖον ποτὸν ἐντὸς ἔχοντες, Allda stunden auch Tonnen mit altem balsamischen Weine,
ἑξείης ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες, εἴ ποτ' Ὀδυσσεὺς Welche das lautre Getränk, das süße, das göttliche, faßten,
οἴκαδε νοστήσειε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας. Nach der Reihe gelehnt an die Mauer, wenn jemals Odysseus
κληϊσταὶ δ' ἔπεσαν σανίδες πυκινῶς ἀραρυῖαι, Wieder zur Heimat kehrte, nach seiner unendlichen Trübsal.
δικλίδες· ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἦμαρ 345 Fest verschloß das Gewölbe die wohleinfugende Türe,
ἔσχ', ἣ πάντ' ἐφύλασσε νόου πολυϊδρείῃσιν, Mit zween Riegeln verwahrt. Die Schaffnerin schaltete drinnen
Εὐρύκλει', Ὦπος ϑυγάτηρ Πεισηνορίδαο. Tag und Nacht, und bewachte die Güter mit sorgsamer Klugheit,
τὴν τότε Τηλέμαχος προσέφη ϑάλαμόνδε καλέσσας· Eurykleia, die Tochter Ops, des Sohnes Peisenors.
    »μαῖ', ἄγε δή μοι οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσον Und Telemachos rief sie hinein ins Gewölb', und sagte:
ἡδύν, ὅτις μετὰ τὸν λαρώτατος, ὃν σὺ φυλάσσεις, 350     Mütterchen, eil' und schöpfe mir Wein in irdene Krüge,
κεῖνον ὀϊομένη τὸν κάμμορον, εἴ ποϑεν ἔλϑοι Mild und edel, den besten nach jenem, welchen du schonest
διογενὴς Ὀδυσεὺς ϑάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας. Für den duldenden König, den göttergleichen Odysseus,
δώδεκα δ' ἔμπλησον καὶ πώμασιν ἄρσον ἅπαντας. Wenn er einmal heimkehret, dem Todesschicksal entronnen.
ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεῦον ἐϋρραφέεσσι δοροῖσιν· Hiermit fülle mir zwölf, und spünde sie alle mit Deckeln.
εἴκοσι δ' ἔστω μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆς. 355 Ferner schütte mir Mehl in dichtgenähete Schläuche;
αὐτὴ δ' οἴη ἴσϑι· τὰ δ' ἁϑρόα πάντα τετύχϑω· Zwanzig Maße gib mir des feingemahlenen Mehles.
ἑσπέριος γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, ὁππότε κεν δὴ Aber tu' es geheim, und lege mir alles zusammen.
μήτηρ εἰς ὑπερῷ' ἀναβῇ κοίτου τε μέδηται· Denn am Abende komm' ich und hol' es, wenn sich die Mutter
εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαϑόεντα, In ihr oberes Zimmer entfernt, und der Ruhe gedenket.
νόστον πευσόμενος πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσω.« 360 Denn ich gehe gen Sparta und zu der sandigen Pylos,
    ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια, Um nach Kunde zu forschen von meines Vaters Zurückkunft.
καί ῥ' ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·     Also sprach er. Da schluchzte die Pflegerin Eurykleia;
    »τίπτε δέ τοι, φίλε τέκνον, ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα Laut wehklagend begann sie, und sprach die geflügelten Worte:
ἔπλετο; πῇ δ' ἐϑέλεις ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν     Liebes Söhnchen, wie kann in dein Herz ein solcher Gedanke
μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός; ὁ δ' ὤλετο τηλόϑι πάτρης 365 Kommen? Wo denkst du denn hin in die weite Welt zu gehen,
διογενὴς Ὀδυσεὺς ἀλλογνώτῳ ἐνὶ δήμῳ. Einziger liebster Sohn? Ach ferne vom Vaterlande
οἱ δέ τοι αὐτίκ' ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω, Starb der edle Odysseus bei unbekannten Barbaren!
ὥς κε δόλῳ φϑίῃς, τάδε δ' αὐτοὶ πάντα δάσωνται. Und sie werden dir gleich, wenn du gehst, nachstellen, die Meuchler!
ἀλλὰ μέν' αὖϑ' ἐπὶ σοῖσι καϑήμενος· οὐδέ τί σε χρὴ Daß sie dich töten mit List, und alles unter sich teilen!
πόντον ἐπ' ἀτρύγετον κακὰ πάσχειν οὐδ' ἀλάλησϑαι.« 370 Bleibe denn hier, und sitz' auf dem Deinigen! Lieber, was zwingt dich,
    τὴν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· Auf der wütenden See in Not und Kummer zu irren?
»ϑάρσει, μαῖ', ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ ϑεοῦ ἥδε γε βουλή.     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
ἀλλ' ὄμοσον μὴ μητρὶ φίλῃ τάδε μυϑήσασϑαι, Mütterchen, sei getrost! Ich handle nicht ohne die Götter.
πρίν γ' ὅτ' ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται, Aber schwöre mir jetzo, es nicht der Mutter zu sagen,
ἢ αὐτὴν ποϑέσαι καὶ ἀφορμηϑέντος ἀκοῦσαι, 375 Ehe der elfte Tag vorbei ist oder der zwölfte,
ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ.« Oder mich jene vermißt, und hört von meiner Entfernung:
    ὣς ἄρ' ἔφη, γρηῢς δὲ ϑεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ. Daß sie nicht durch Tränen ihr schönes Antlitz entstelle.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,     Also sprach er; da schwur sie bei allen unsterblichen Göttern.
αὐτίκ' ἔπειτά οἱ οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσεν, Als sie es jetzo gelobt, und vollendet den heiligen Eidschwur;
ἐν δέ οἱ ἄλφιτα χεῦεν ἐϋρραφέεσσι δοροῖσι· 380 Schöpfte sie ihm alsbald des Weines in irdene Krüge,
Τηλέμαχος δ' ἐς δώματ' ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει. Schüttete ferner das Mehl in dichtgenähete Schläuche.
    ἔνϑ' αὖτ' ἄλλ' ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· Und Telemachos ging in den Saal zu der Freier Gesellschaft.
Τηλεμάχῳ εἰκυῖα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ,     Aber ein Neues ersann die heilige Pallas Athene:
καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦϑον, In Telemachos' Bildung erscheinend, eilte sie ringsum
ἑσπερίους δ' ἐπὶ νῆα ϑοὴν ἀγέρεσϑαι ἀνώγει. 385 Durch die Stadt, und sprach mit jedem begegnenden Manne,
ἡ δ' αὖτε Φρονίοιο Νοήμονα φαίδιμον υἱὸν Und befahl, sich am Abend beim rüstigen Schiffe zu sammeln.
ᾔτεε νῆα ϑοήν· ὁ δέ οἱ πρόφρων ὑπέδεκτο. Hierauf bat sie Phronios' Sohn, den edlen Noemon,
    δύσετό τ' ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί· Um ein rüstiges Schiff; und dieser versprach es ihr willig.
καὶ τότε νῆα ϑοὴν ἅλαδ' εἴρυσε, πάντα δ' ἐν αὐτῇ     Und die Sonne sank, und Dunkel umhüllte die Pfade.
ὅπλ' ἐτίϑει, τά τε νῆες ἐΰσσελμοι φορέουσι. 390 Siehe nun zog die Göttin das Schiff in die Wellen, und brachte
στῆσε δ' ἐπ' ἐσχατιῇ λιμένος, περὶ δ' ἐσϑλοὶ ἑταῖροι Alle Geräte hinein, die Rüstung segelnder Schiffe;
ἁϑρόοι ἠγερέϑοντο· ϑεὰ δ' ὦτρυνεν ἕκαστον. Stellt' es darauf am Ende der Bucht. Die tapfern Gefährten
    ἔνϑ' αὖτ' ἄλλ' ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· Standen versammelt umher, und jeden ermahnte die Göttin.
βῆ ῥ' ἴμεναι πρὸς δώματ' Ὀδυσσῆος ϑείοιο·     Und ein Neues ersann die heilige Pallas Athene:
ἔνϑα μνηστήρεσσιν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε, 395 Eilend ging sie zum Hause des göttergleichen Odysseus,
πλάζε δὲ πίνοντας, χειρῶν δ' ἔκβαλλε κύπελλα. Übertauete sanft mit süßem Schlafe die Freier,
οἱ δ' εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ' ἄρ' ἔτι δὴν Machte die Säufer berauscht, und den Händen entsanken die Becher.
εἵατ', ἐπεί σφισιν ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν. Müde wankten sie heim durch die Stadt, und konnten nicht länger
αὐτὰρ Τηλέμαχον προσέφη γλαυκῶπις Ἀϑήνη Sitzen, da ihnen der Schlaf die Augenlider bedeckte.
ἐκπροκαλεσσαμένη μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων, 400     Aber Telemachos rief die heilige Pallas Athene
Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν· Aus dem Saale hervor des schöngebauten Palastes,
    »Τηλέμαχ', ἤδη μέν τοι ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι Mentorn gleich in allem, sowohl an Gestalt wie an Stimme:
εἵατ' ἐπήρετμοι, τὴν σὴν ποτιδέγμενοι ὁρμήν·     Jetzo, Telemachos, sitzen die schöngeharnischten Freunde
ἀλλ' ἴομεν, μὴ δηϑὰ διατρίβωμεν ὁδοῖο.« Alle am Ruder bereit, und harren nur deiner zur Abfahrt.
    ὣς ἄρα φωνήσασ' ἡγήσατο Παλλὰς Ἀϑήνη 405 Laß uns zu Schiffe gehn, und die Reise nicht länger verschieben!
καρπαλίμως· ὁ δ' ἔπειτα μετ' ἴχνια βαῖνε ϑεοῖο.     Als sie die Worte geredet, da wandelte Pallas Athene
[αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἐπὶ νῆα κατήλυϑον ἠδὲ ϑάλασσαν,] Eilend voran; und er folgte den Schritten der wandelnden Göttin.
εὗρον ἔπειτ' ἐπὶ ϑινὶ κάρη κομόωντας ἑταίρους. Und da sie jetzo das Schiff und des Meeres Ufer erreichten,
τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ' ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο· Fanden sie an dem Gestade die hauptumlockten Genossen.
    »δεῦτε, φίλοι, ἤϊα φερώμεϑα· πάντα γὰρ ἤδη 410 Unter ihnen begann Telemachos' heilige Stärke:
ἁϑρό' ἐνὶ μεγάρῳ· μήτηρ δ' ἐμὴ οὔ τι πέπυσται,     Kommt, Geliebte, mit mir, die Zehrung zu holen. Sie liegt schon
οὐδ' ἄλλαι δμῳαί, μία δ' οἴη μῦϑον ἄκουσεν.« Alle beisammen im Haus; und nichts argwöhnet die Mutter,
    ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ' ἅμ' ἕποντο. Noch die übrigen Mägde; nur eine weiß das Geheimnis.
οἱ δ' ἄρα πάντα φέροντες ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ     Also sprach er, und eilte voran; sie folgten dem Führer,
κάτϑεσαν, ὡς ἐκέλευσεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός. 415 Brachten alles, und legten's im schöngebordeten Schiffe
ἂν δ' ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν', ἦρχε δ' Ἀϑήνη, Nieder, wie ihnen befahl der geliebte Sohn von Odysseus.
νηῒ δ' ἐνὶ πρυμνῇ κατ' ἄρ' ἕζετο· ἄγχι δ' ἄρ' αὐτῆς Und Telemachos trat in das Schiff, geführt von Athenen.
ἕζετο Τηλέμαχος. τοὶ δὲ πρυμνήσι' ἔλυσαν, Diese setzte sich hinten am Steuer, nahe der Göttin
ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῗσι καϑῖζον. Setzte Telemachos sich. Die andern lösten die Seile,
τοῖσιν δ' ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκώπις Ἀϑήνη, 420 Traten dann selber ins Schiff, und setzten sich hin auf die Bänke.
ἀκραῆ ζέφυρον, κελάδοντ' ἐπὶ οἴνοπα πόντον. Einen günstigen Wind' sandt' ihnen Pallas Athene,
Τηλέμαχος δ' ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν Leise streifte der West das rauschende dunkle Gewässer.
ὅπλων ἅπτεσϑαι· τοὶ δ' ὀτρύνοντος ἄκουσαν. Aber Telemachos trieb und ermahnte die lieben Gefährten,
ἱστὸν δ' εἰλάτινον κοίλης ἔντοσϑε μεσόδμης Schnell die Geräte zu ordnen. Sie folgeten seinem Befehle:
στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν, 425 Stellten den fichtenen Mast in die mittlere Höhle des Bodens,
ἕλκον δ' ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσιν. Richteten hoch ihn empor, und banden ihn fest mit den Seilen;
ἔμπρησεν δ' ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα Spannten die weißen Segel mit starkgeflochtenen Riemen,
στείρῃ πορφύρεον μεγάλ' ἴαχε νηὸς ἰούσης· Hochauf wölbte der Wind das volle Segel, und donnernd
[ἡ δ' ἔϑεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευϑον.] Wogte die purpurne Flut um den Kiel des gleitenden Schiffes;
δησάμενοι δ' ἄρα ὅπλα ϑοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν 430 Schnell durchlief es die Wogen in unaufhaltsamer Eile.
στήσαντο κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο, Als sie nun die Geräte des schwarzen Schiffes befestigt,
λεῖβον δ' ἀϑανάτοισι ϑεοῖσ' αἰειγενέτῃσιν, Stellten sie Kelche hin, bis oben mit Weine gefüllet.
ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Διὸς γλαυκώπιδι κούρῃ. Und sie gossen des Weins für alle unsterblichen Götter,
παννυχίη μέν ῥ' ἥ γε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευϑον. Aber am meisten für Zeus' blauäugichte Tochter Athene,
435 Welche die ganze Nacht und den Morgen die Wasser beschiffte.

 


 


 << zurück weiter >>