Autorenseite

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

[Danksagung]

Bij het voltooien van dit proefschrift voel ik mij in de allereerste plaats gedrongen U, Hooggeleerde Scholte, mijn dank te betuigen voor hetgeen ik aan U verschuldigd ben.

Terwijl ik bij de bewerking van mijn proefschrift steeds op Uw hulp mocht rekenen, hebt Gij mij daarbij toch een zoo groote mate van vrijheid gelaten, dat ik er prijs op stel mijn waardeering daarover uit te spreken. Maar niet alleen daarvoor heb ik U te danken. Het feit, dat Gij, ofschoon ik niet tot Uw leerlingen behoorde, mij gedurende een lange reeks van jaren zoo vaak, door opwekking en voorlichting, van Uw belangstelling deed blijken, stemt mij tot groote erkentelijkheid jegens U.

Met gevoelens van eerbied en dankbaarheid gedenk ik mijn overleden leermeester Frantzen. Zijn colleges in de jaren 1904–1910 hebben op mijn vorming een overwegenden invloed uitgeoefend, zoodat ik het steeds als een voorrecht zal blijven beschouwen mij tot zijn leerlingen te mogen rekenen. In dankbare herinnering blijft mij ook de steun, dien ik nog in latere jaren van hem mocht ondervinden.

Hochverehrter Enders! Es ist mir eine höchst angenehme Pflicht Ihnen meinen Dank auszusprechen sowohl für das lebhafte Interesse, das Sie meiner Arbeit entgegengebracht haben, wie für die Durchsicht der Korrekturbogen. Unvergeßlich bleibt mir das freundliche persönliche Entgegenkommen, das Sie mir während meines Aufenthalts in Bonn und auch später in jeder Hinsicht erwiesen haben.


 << zurück weiter >>