Autorenseite

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

De Schipperfru

Slap, Kindjen, söt,
Ik weeg di mit de Föt;
Buten geit dat wille Haf,
Dat weegt din Vader wul op un af:
Slap, Kindjen, söt.

Slap, Kind, un dröm
Vun ageln un gollne Böm!
Ik hör de See de ganze Nacht,
Ik sitt un leng de ganze Dag:
Slap du Kind un dröm.

Slap du Engelsgesicht,
He kumt gewis torügg,
Un keem he nich, dat weer to swar,
So seet un leng ik ümmerdar:
Slap du Engelsgesicht!

Klaus Groth.


 << zurück weiter >>